Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Historik

Kortfattad historik för Lidingö lokalavdelning

Friluftsfrämjandet bildades 1892, då med namnet "Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige", senare registrerat som "Skidfrämjandet". I och med att verksamheten så småningom breddades ändrades namnet 1938 till "Skid- och friluftsfrämjandet" för att slutligen 1975 ändras till "Friluftsfrämjandet".


Föreningen var länge organiserad i landskapsförbund vilka sedan ombildades till distriktsförbund. Stockholms distriktsförbund tillkom 1957. Bildande av lokalavdelningar inom vårt distriktsförbund tog fart på 1960-talet. 1960 inbjöds de medlemmar, omkring 300 personer, som var bosatta på Lidingö till ett möte för att eventuellt bilda en lokalavdelning. Den 4 maj 1960 bildades Lidingö lokalavdelning och dess förste ordförande hette Fyr Dahlstedt.


En beskrivning av lokalavdelningens första 25 år finns samlad i jubileumsskriften LIDINGÖ LOKALAVDELNING 1960 - 1984. Tio år senare kom en ny skrift med titeln "TIO ÅR TILL..." och med undertiteln "Glimtar från vår verksamhet 1985 - 1994".


Lokalavdelningen har sedan mitten av 1970-talet haft positiv utveckling, både med avseende på verksamhetens omfattning och medlemstalet. Många kreativa ledare har bidragit till detta. I flera fall har det gällt för hela organisationen nyskapande verksamhet såsom


• Den första I Ur och Skur-förskolan startad av Siw Linde och Susanne Drougge år 1985
• Den första I Ur och Skur-skolan startad av Susanne Drougge, Harriet Guter och Annelie Hamrin år 1995
• Den första Freeskiers-verksamheten startad av Tom Alvå år 2001


Vi har också kunnat etablera kontakter med andra länder genom att vi haft ledare som introducerat Friluftsfrämjandets verksamhet i sina födelseländer. Exempel på detta är Sachiko Takami som introducerat Skogsmulle i Japan och Ilga Nilsson som gjort det i Lettland.


År 2016 hade vi runt 2000 medlemmar.