Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Förskola och skola

Friluftsfrämjandet vill utveckla världens bästa hinkhällare och pölplaskare! När barn får vara utomhus och lära sig saker får de massor av hälso- och utvecklingsfördelar som de bär med sig hela livet. För Friluftsfrämjandet är naturen det självklara klassrummet och det är därför som vi både driver egna förskolor med vår utomhuspedagogik och också har koncept för traditionella förskolor.

Att leka fram kunskap är grunden i allt vi gör. Forskning visar att den fria leken utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använda sig av naturen i lärandet väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och drabbas mer sällan av infektioner, än barn inom traditionell barnomsorg. Att få lära sig ute i naturen är med andra ord det allra bästa av klassrum. Det är därför som Friluftsfrämjandet vill finnas i skolan och det gör vi på två olika nivåer.

Friluftsfrämjandets tre nivåer av utevistelse i skolan

Skogsmulle i förskolan introducerar naturen som en aktivitet på schemat i traditionella förskolor, utifrån barnens intresse och erfarenheter och enligt läroplanen.

I Ur och Skur är en heltidsverksamhet och pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen.

Skogshjältarna riktar sig till årskurs F-3 och erbjuder kunskap och redskap för upplevelsebaserat lärande som en del av schemat. Skogshjältarna är nära knutet till både läroplanen och Barnkonventionen.

 

Vår pedagogik

Unik pedagogik för alla sinnen! Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan får varje barnutvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen!

Mer om vår pedagogik