Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogshjältarna - äventyret runt hörnet

Skogshjältarna gör det enkelt för dig som lärare i årskurs F-3 och fritidshem att bedriva undervisning utomhus. Aktuell forskning visar nämligen att lärande och lek utomhus har positiva effekter på bland annat inlärningsförmåga, skolprestationer, arbetsminne och barns hälsa i stort.

Studier visar dessutom att utomhusvistelse underlättar arbetet med frågor som värdegrund och jämlikhet eftersom naturen är mer genusneutral än byggda miljöer. Med vår utbildning i ryggen kan du ta med dig eleverna ut i naturen och fördjupa din undervisning samtidigt som du bidrar till elevernas välbefinnande – och ditt eget. Skogshjältarna är nära knutet till både läroplanen och Barnkonventionen.

 

 

Fem fördelar med Skogshjältarna

Skogshjältarna är ett arbetssätt som:

  • Stöds av läroplanen och ökar måluppfyllelsen
  • Främjar elevernas hälsa och utveckling
  • Skapar trygghet i och kunskap om naturen
  • Stärker elevernas kunskap om Barnkonventionen
  • Fördjupar lärandet i bl.a svenska, NO och idrott

pojkeEffekter av lärande i naturen

Att hålla lektioner utomhus och röra sig i naturen regelbundet har många fördelar enligt forskningen. Hjärnans tillväxt ökar till exempel. Ytterligare en intressant iakttagelse är att barn som vistas mycket ute blir mer koncentrerade och mindre rastlösa. Faktum är att Skogshjältarna är ett bra arbetssätt för barn med koncentrationssvårigheter.

Vad gäller själva undervisningen ökar du måluppfyllelsen i läroplanen eftersom kunskap fastnar bättre när den kopplas till olika situationer. Med naturen som klassrum får eleverna tillfälle att fördjupa sina kunskaper med alla sinnen i en rad ämnen som till exempel naturvetenskap, matematik, idrott och språk.

Lär barnen respektera naturen

Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig att förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Att som barn få en relation till naturen lägger grunden till ett livslångt respektfullt förhållningssätt gentemot djur och natur.