Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogshjältarna - äventyret runt hörnet

Skogshjältarna ger skolan metoder och verktyg för att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll – och möjliggör en livslång relation till naturen för barnen. Genom att lära med hela kroppen och få tillgång till uterummet skapas förutsättningar för god hälsa och att känna sig tryggare i naturen. Metoden Skogshjältarna är samtidigt ett roligt sätt att arbeta med barnets rättigheter och Barnkonventionen.

Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet, i en miljö som finns nära barnens hem och skola.

 Vi ger dig som pedagog verktyg och utbildning så att du och dina elever upplever skogens och naturens alla äventyr samtidigt som du jobbar enligt läroplanen.

Vad är Skogshjältarna?

Skogshjältarna är en metod som:

  • Främjar barns hälsa och utveckling
  • Skapar trygghet i och kunskap om naturen
  • Stärker barnens kunskap om Barnkonventionen
  • Främjar skolans likabehandlingsarbete och värdegrund
  • Stöds av läroplanen

pojkeEffekter av lärande i naturen

Forskning bekräftar det vi länge vetat, att lärande och lek utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att lära i naturen väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa. Därför kan Skogshjältarna vara ett bra undervisningskomplement till barn med koncentrationssvårigheter. Vi har också sett att Skogshjältarna kan vara en bra ingång för att öppna upp begrepp och lära sig det svenska språket. Dessutom visar studier att naturen är mer genusneutral och främjar jämnställdhet och kan bidra till ett bättre kamratskap i gruppen.

Skogshjältarna passar för er som:

Har behov att få in mer rörelse och utevistelse i skoltillvaron, har en Förskoleklass eller åk 1-3, har en skola i ett naturnära område, har stort engagemang och vilja att ge barnen en livslång hållbar relation till naturen.

Visste du att...

• Friluftsfrämjandet är en ideell organisation utan vinstintresse. Det viktigaste för oss är att få folk i rörelse och upptäcka naturen.

• Friluftsfrämjandet tjänar inga pengar på licensavgiften, snarare tvärtom. Vi vill att varje skola ska ha råd med Skogshjältarna. Det vi hoppas på i gengäld är att så många som möjligt vill bli medlemmar och därmed stödja vårt arbete.

• Medlemskap i Friluftsfrämjandet ingår i licensen för de barn och pedagoger som blir Skogshjältar! Men vi behöver få namn och kontaktuppgifter och föräldrarnas samtycke för att kunna registrera dem.

• Vi är en medlemsdriven organisation vars verksamhet bland annat finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och bidrag från bidragsgivare såsom Svensk Friluftsliv, Arvsfonden och Svenska Postkodlotteriet.