Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

I Ur och Skur – vår heltidsverksamhet

Hur kan vi utbilda hållbara barn och bryta det ökande stilla sittandet som forskningen förespråkar och samtidigt öka lusten till lärande? Ett sätt att bidra till mer aktivt liv och låta utevistelsen ta en större plats på schemat är att använda sig av I Ur och Skurs pedagogik. I Ur och Skur, en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap bland tusentals barn och elever runt om i landet.

På en förskola eller skola inom I Ur och Skur erbjuds ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken. Genom det utomhuspedagogiska förhållningssättet förläggs undervisningen både i utomhus- och inomhusmiljöer och kopplar samman teori och praktik med upplevelse och reflektion. Barnen ges många lärotillfällen på autentiska platser och situationer.

Medvetet ledarskap

Med utgångspunkt från läroplaner och Skollag använder sig lärarna av ett medvetet ledarskap. Där den aktiva läraren tillsammans med det aktiva barnet upptäcker, undersöker, upplever och agerar tillsammans. Genom Friluftsfrämjandets ledarsyn skapas ett läroklimat med välkomnande, inspirerande, kompetenta, aktiva och nyfikna lärare.

Hållbar utveckling

Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och arbetssätt som tar sig i uttryck i praktisk handling. De tre dimensionerna av hållbar utveckling, de globala målen och barnkonventionen verkar som ett paraply över utbildningen inom I Ur och Skur. Barnen ges möjligheter att lägga grunden för miljömedveten livsstil.

Vad får barnen med sig?

Barnen som har förmånen att gå på I Ur och Skur, ges förutsättningar att utveckla kunskap och färdighet inom friluftslivsaktiviteter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap och övriga områden i kurs-och läroplan.

Sedan 1985 har I Ur och Skur prövat, diskuterat och utvecklat pedagogiken och tillsammans med olika nätverk dokumenterat densamma. Den beprövade erfarenheten som vuxit fram i det vardagliga arbetet i förskola och skola visar på I Ur och Skur-lärarnas gemensamma kunskap. Den beprövade erfarenheten förenas med vetenskaplig grund*.

*Källa: I Ur och Skur upplevelsebaserat lärande i hållbar livsstil i praktiken av Laila Gustavsson och Lotta Söderberg

Nyfiken på I Ur och Skur?

Läs mer på I Ur och Skurs webbplats. Där finns information både för dig som är vårdnadshavare, pedagog eller för dig som jobbar på en kommun. Läs mer på I Ur och Skurs webbplats