Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Pedagogiken

Unik pedagogik för alla sinnen! Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Friluftsfrämjandet erbjuder två nivåer av friluftsliv. Skogsmulle i förskolan är lite lättare och introducerar naturen som en aktivitet på schemat, utifrån barnens intresse och erfarenheter. I Ur och Skur är en heltidsverksamhet och pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen.

Kittla sina sinnen

Friluftsfrämjandets unika pedagogik bygger på upplevelser med alla sinnen. En grundpelare inom pedagogiken är att barnet skall leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva – stimulerar nyfikenhet, självkänsla och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Naturen som världens bästa klassrum

Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar också att naturen är mer genusneutral. Pedagogens roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Bli en Friluftsfrämjandet-förskola

Ge barnen glädje i naturen! Din förskola kan bli en Skogsmulle-förskola eller en I Ur och Skur-förskola genom att teckna ett samarbetsavtal.

Läs mer