Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsmulle i förskolan

Att barn mår bra av att vara ute i naturen är ingen nyhet, men det finns dessutom enorma utvecklingsfördelar med att barn får lära sig saker utomhus. Inlärning, koncentration, kreativitet, motorik blir mycket bättre bara genom att flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten. Därför har Friluftsfrämjandet skapat Skogsmulle i förskolan.

Skogsmulle i förskolan leds av pedagoger på förskolan som har gått Friluftsfrämjandets ledarutbildning där de fått metoder och verktyg att fylla utevistelsen med meningsfullt innehåll. Med nyfikenhet, erfarenhet, rörelse och gemenskap låter de spännande äventyr växa fram tillsammans med barnen ute i naturen. 

Lära med alla sinnen

Forskning visar att det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen gör att barn som vuxna att mår bättre och på köpet kommer också en mer genusneutral och jämlik miljö. Naturen blir barnens laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och lär sig förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Barnen får prova på olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

En förskola som har konceptet Skogsmulle i förskolan har ett dedikerat tillfälle minst en gång i veckan och kan också intregrera den i övrig verksamhet.