Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Praktisk info till alla ledare i Lidingö lokalavdelning

Intern information till våra ledare och funktionärer i Lidingö lokalavdelning.

Här finner du en sammanfattning av information som är viktig för dig som ledare att känna till. Om du har några funderingar eller frågor, vänd dig till din grenledare eller någon i styrelsen.

Idag är vi ca 2000 medlemmar i Friluftsfrämjandet i Lidingö varav över 100 är ledare och funktionärer.

Friluftsfrämjandets organisation

Friluftsfrämjandet är en nationell organisation med syfte att främja folkhälsa och livsglädje genom skidåkning och annat friluftsliv. Föreningen har tre nivåer: riksorganisationen, regioner samt lokalavdelningar. Lidingö lokalavdelning ingår i Region Mälardalen och styrs av en styrelse som väljs på årsmötet. Varje verksamhetsgren har en utsedd grenledare som har ett utökat ansvar för den specifika verksamheten och också ansvarar för rekrytering av nya ledare samt fortbildning av befintliga ledare.

Länkar till olika grenar finns i menyn till vänster. Kontaktuppgifter till merparten av grenledarna.

Lokalavdelningens styrelse

Vår styrelse består av 9 ordinarie medlemmar och 2 suppleanter som väljs på årsmötet i mars. Länk till namn på styrelseledamöter

Kansli och administration

Adress och kontaktuppgifter till kansliet:

FÖRENINGSGÅRDEN, LARSBERGSTORGET 9
181 39 LIDINGÖ

Kansliet har öppet torsdagar 17-19.

Då kan man besöka kansliet, eller ringa. Vi har ett litet sortiment av handledningar, böcker, kåsor, märken m.m. till försäljning. För vissa grenar finns det utrustning att låna.

Om dörren skulle vara stängd, använd porttelefonen. Om det skulle vara något problem med porttelefonen (vilket det tyvärr har varit), ring kansliets vanliga telefon.

Telefon: 08-767 53 30. Utanför öppettiden kan man lämna meddelanden. Dessa läses normalt av på torsdagar.

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/lidingo

Facebook: www.facebook.com/friluftsframjandetlidingo

Plusgiro för Lidingö lokalavdelning: 59 45 54 - 8

Organisationsnummer för Lidingö lokalavdelning: 813600-1685

På dessa telefoner läser vi in röstmeddelanden om aktuella aktiviteter:

08-767 39 06 (långfärdsskridsko, kajak)

08-767 39 07 (vandring och andra aktiviteter)

E-post

Föreningens e-post lidingo@friluftsframjandet.se hanteras av föreningens kanslist och läses normalt av flera gånger i veckan.

Som ledare har du möjlighet att få en e-postadress "n.n@friluftsframjandet.se".
Denna kan man lätt vidarebefordra till sin egen e-post. Om man anger denna
adress i medlemsregistret sänds eventuella medlemsutskick man gör från
medlemsregistret angående t.ex. aktiviteter från denna adress och man behöver
inte skylta med sin privata adress. Meddela kansliet, lidingo@friluftsframjandet.se, om du vill erhålla en sådan adress.

Hemsidan

www.friluftsframjandet.se/lidingo sköts av vår kanslist. Skicka material och information vi kan publicera, gärna en kort berättelse med några bilder om en aktivitet ni genomfört, vi vill ha en levande hemsida!

På Mina sidor (logga in först) finns material och information av många slag för ledare.

Planera/administrera och annonsera kommande aktiviteter

Vårt mål är att presentera så många aktiviteter som möjligt på hemsidan. Där administrerar vi det mesta runt aktiviteten, t.ex. tar emot anmälningar, i vissa fall betalning, gör utskick till deltagare och rapporterar statistik. Manualer finns på hemsidan.

Aktivitetshanteraren skall om möjligt alltid användas och även för aktiviteter som är av repetitiv karaktär. 

Även om aktiviteten är fullbokad skall den synas någonstans på hemsidan.

Aktivitetshanteraren kan även användas för att göra utskick till anmälda (eller av ledare tillagda).

Det är din uppgift som ledare att lägga upp dina aktiviteter, och det ska göras innan aktiviteten startar. Grenledaren kan också hantera alla aktiviteter inom den egna sektionen.

När en aktivitet är avslutad ska den slutredovisas i Aktivitetshanteraren så att föreningen får en rättvisande statistik. Detta är viktigt i dialogen med bidragsgivare på nationell, regional och lokalnivå.

Om man vill kan kansliet hjälpa till med att lägga in i Aktivitetshanteraren.

Facebook

Lokalavdelningens Facebooksida följs av många personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vi vinnlägger oss om att berätta om vad som händer, ska hända och har hänt på ett positivt sätt för att ge fler personer möjlighet att hitta till Friluftsfrämjandet i Lidingö och vår verksamhet. www.facebook.com/friluftsframjandetlidingo

Glöm inte att fråga de personer du fotograferar under en aktivitet om det är OK att de syns på FB eller andra sociala medier.

Avgifter

Ledare som leder en aktivitet skall inte betala några kostnader för aktiviteten. Övriga aktiva ledare, funktionärer och ledare under utbildning inom Lidingö lokalavdelning som deltar skall betala självkostnad för aktiviteten såsom hyra av utrustning, måltider och övernattningskostnader.

Ledarutbildning

Som ledare i Friluftsfrämjandet har du, med godkänt resultat, genomgått vår värdegrundsutbildning (interaktiv webbutbildning) samt en godkänd utbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan. I allmänhet görs utbildningen i flera steg: grundutbildning (2-7 dagar beroende på verksamhet), praktik samt ev. påbyggnad. Alternativt besitter Du annan validerad och godkänd kunskap.

Föreningen står för kostnaden för utbildning. Ditt bidrag är din tid och ditt engagemang. Allt om utbildning finner du på Friluftsfrämjandets hemsida "Friluftsakademin".

Region Mälardalens utbildningar och fortbildningar

I den mån vår ekonomi räcker uppmuntrar vi Dig att gå kortare kurser som kan vara utvecklande för Dig och Din verksamhet. Grenledarna har en grundbudget som inkluderar utbildningar och styrelsen kan bevilja ytterligare medel om det behövs. Alla utbildningsönskemål går via grenledaren:

1. Grenledaren diskuterar och godkänner den föreslagna kursen med ledaren före anmälan.
2. Ledaren anmäler sig till utbildningen/fortbildningen via webben och anger vid betalning lokalavdelningen som fakturamottagare.
3. Grenledaren bekräftar före sista anmälningsdag till kursansvarig på regionen att anmälan är godkänd, tills detta är gjort är anmälan preliminär. Bekräftelsen skickas till regionmalardalen@friluftsframjandet.se

Grenledare

Som grenledare har du ett utökat uppdrag som bl.a. innebär att du är sammankallande för de andra ledarna inom din gren (sektion) och att du upprättar en verksamhetsplan och en budget för sektionen. Planen beskriver i korthet sektionens ledarledda aktiviteter under verksamhetsåret och innehåller en sammanfattning av sektionens utbildningsbehov.

Försäkringar

Alla medlemmar och ledare inom Friluftsfrämjandet är försäkrade genom medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandet, dess regioner eller föreningar anordnad verksamhet samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För skadeanmälan:

1. Ring 0771-960 960.
2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750.
3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet.

Mer information om försäkrigar finns på följande länk.

Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring.

Utdrag ur Belastningsregistret

För att trygga säkerheten för våra yngre deltagare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen (PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn). Det lämnas/visas upp för föreningens ordförande före utbildningen, och därefter vartannat år. Om Du önskar få tillbaka ditt utdrag säger du till eller så strimlar vi det.

Ekonomirapportering

När det gäller ekonomin i din grupp eller aktivitet så gäller lite olika riktlinjer beroende på vilken typ av aktivitet det är du är ledare för.

 

Dagsaktiviteter

Vid dagsaktiviteter såsom vandring eller kajaktur betalar deltagarna antingen med kontanter till ledaren eller direkt till lokalavdelningen med Swish.
Endast nedan angivna Swishnummer skall användas.
Ledaren för över kontantbetalningar med Swish till lokalavdelningen.

Swishnummer:

Vandring

123 155 6828

Kajak

123 017 39 97

Skridsko

123 148 05 81

Alpina

123 338 48 15

Övrigt

123 471 72 86

 

Resor/kurser

Om du är ledare för en resa/fjälltur/kajaktur/kurs eller liknande och vill att deltagarna skall betala direkt till föreningens konto istället för via dig går det också bra. Det är du som ledare som måste kontrollera med kansliet att inbetalningar gjorts. Var noga med att tala om vad deltagarna skall skriva som referens på inbetalningen så att kassören har en chans att spåra vilken betalning som gäller vad.

 

Redovisning av utlägg/intäkter

Har du utlägg för föreningens räkning fyller du i och undertecknar en utläggsblankett samt skickar denna + tillhörande kvitto direkt till kassören för att få ut din ersättning.  

Verkar det krångligt så hör du bara av dig till kassören så hjälps vi åt att reda ut det hela.

För milersättning vid resa med egen bil och arvoden finns en speciell blankett

GDPR – EU:s Dataskyddsförordning

Genom medlemskap i Friluftsfrämjandet accepterar medlemmen att Friluftsfrämjandet sparar medlemmens personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av följande länk.

Ansvaret för hantering av uppgifter som ligger i Aktivitetshanteraren ligger på Riksorganisationen.

Vanliga frågor om GDPR framgår av (inloggat läge) följande länk.

Det är din skyldighet som ledare som hanterar personuppgifter att känna till innebörden av GDPR.