Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

GRÖNSTA SKRIDSKOBANA

Plogad bana på Grönstaviken

Ovan visas banans sträckning 2018

Markering och plogning av skridskobana görs under perioden 1/1 – 31/3 när förhållandena så medger. Banans maximala längd är ca 3 km, men längd och sträckning kan variera. Markering görs med granruskor om snövallar saknas.

Lördag 2 februari 2019

Det är nu isfritt inom det område av Grönstaviken där vi brukar lägga banan.

Aktuellt om banan

Uppgift om banans kondition ges endast på denna sida.
Istjocklek rapporteras endast då markerad bana finns.

Informationen uppdateras minst en gång per vecka.

Banan plogas på uppdrag av Lidingö Kultur – och Fritidskontor som ställt all nödvändig utrustning till vårt förfogande.

Läs också säkerhetsföreskrifterna längre ner.

Så här var  säsongen 2019

Det blev en förlorad säsong, ingen bana kunde läggas under perioden januari - mars. Sen isläggning samt därefter ymnigt snöfall gjorde att det aldrig blev bärig is för plogning. Isen försvann också tidigt.

Vi hade dock möjlighet att ordna isvaksövning för 8-klassarna i Christinaskolan. Omkring 25 elever tog chansen att prova plurrning och uppstigning ur isvak.

Detta var trettonde året som vi haft uppdraget att ordna skridskobana på Grönstaviken. 10 av dessa år har vi kunnat erbjuda bana, ett bra resultat tycker vi med tanke på svårigheterna att ploga bana på saltis.

Plogarna på Grönstaviken

SÄKERHET VID VISTELSE PÅ BANAN

 ·      Alla som vistas på banan skall medföra isdubbar, som bärs lätt
        åtkomliga.

·      Ryggsäck med midje- och grenrem, fungerande som flytväst
       rekommenderas.

·      Barn skall inte vistas ensamma på banan.

·      Medföljande barn rekommenderas bära flytväst.

·      Medföljande hundar skall hållas kopplade vid åkning på slingan.

·      Räddningslina, lätt åtkomlig, samt ispik, rekommenderas.

·      Sällskap vid åkning på banan ger ökad säkerhet.

·      Plogade banor får lätt längsgående sprickor, vilka kan orsaka fall –
       knäskydd och hjälm rekommenderas

·      Banan är plogad på havsis – väderomslag kan ge snabba
       förändringar av  bärighet

·      Tel.nr till räddningstjänsten: 112