Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

GRÖNSTA SKRIDSKOBANA

Plogad bana på Grönstaviken

Ovan visas banans sträckning 2021

Markering och plogning av skridskobana görs under perioden 1/1 – 31/3 när förhållandena så medger. Banan plogas på uppdrag av Lidingö Kultur – och Fritidskontor som ställt all nödvändig utrustning till vårt förfogande. Banans maximala längd är ca 3 km, men längd och sträckning kan variera. Markering görs med granruskor eller vassknippen om snövallar saknas.

Information 28 februari 2021

Senaste veckornas värme i kombination med starka vindar har till slut brutit upp isen på Askrikefjärden och därmed har även större delen av vår försvunnit. Med tanke på att vi imorgon skriver 1 mars i kalendern finns inga möjligheter att en ny bana ska kunna skapas denna säsong. Tack till alla er som valde att åka på banan och väl mött nästa vinter.


Uppgift om banans kondition ges endast på denna sida. Istjocklek rapporteras endast då markerad bana finns. Informationen uppdateras minst en gång per vecka.

Läs också säkerhetsföreskrifterna längre ner.

Plogarna på Grönstaviken


SÄKERHET VID VISTELSE PÅ BANAN

 ·      Alla som vistas på banan skall medföra isdubbar, som bärs lätt
        åtkomliga.

·      Ryggsäck med midje- och grenrem, fungerande som flytväst
       rekommenderas.

·      Barn skall inte vistas ensamma på banan.

·      Medföljande barn rekommenderas bära flytväst.

·      Medföljande hundar skall hållas kopplade vid åkning på slingan.

·      Räddningslina, lätt åtkomlig, samt ispik, rekommenderas.

·      Sällskap vid åkning på banan ger ökad säkerhet.

·      Plogade banor får lätt längsgående sprickor, vilka kan orsaka fall –
       knäskydd och hjälm rekommenderas

·      Banan är plogad på havsis – väderomslag kan ge snabba
       förändringar av  bärighet

·      Tel.nr till räddningstjänsten: 112