Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

GDPR

VILLKOR GDPR FRILUFTSFRÄMJANDET LIDINGÖ LOKALAVDELNING

Friluftsfrämjandet Lidingö lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig eller ditt barn till vår verksamhet ger du ditt godkännande till att Friluftsfrämjandet i Lidingö sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. Observera att Friluftsfrämjandet på nationell nivå och Lidingö lokalavdelning sparar personuppgifter separat. Villkor för medlemskap i Friluftsfrämjandet hittar du på www.friluftsframjandet.se

All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar. 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas

Friluftsfrämjandet Lidingö hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller från Friluftsfrämjandets Riksorganisation. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Riksorganisationen lagrar även uppgifter om vilken lokalavdelning du tillhör.

För medlemmar som informerat om kontaktuppgifter till anhöriga gäller att vi, så länge det är aktuellt, sparar dessa uppgifter. Sådana kontaktuppgifter behövs t.ex. vid händelse av olycksfall. Där deltagarna är barn krävs alltid också kontaktuppgifter till målsman.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och ge dig information. Uppgifterna används även vid närvarorapportering för kommunala och statliga bidrag.

Personnummer behövs vid incidenter som kräver kontakt med sjukvården. Som nämnts ovan samlar vi in information om medlemmars kroniska sjukdomar, allergier och kostpreferenser för att kunna ge deltagare säkra och trivsamma friluftsupplevelser.

Ibland lagrar Lidingö lokalavdelning personuppgifter för icke-medlemmar under flera år, såsom då man anmält sig till en kölista.

Ytterligare behandling om du är ledare

Om du har ett ledaruppdrag sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om ledarhistorik som krävs för att administrera och garantera att dina ledarkompetenser inte försvinner, registrera dina utbildningar och hantera underlag för meriteringar inom Friluftsfrämjandet.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag. Din ledar- eller funktionärsbehörighet avgör i vilken utsträckning du har tillgång till info från medlemsregistret.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Eftersom Friluftsfrämjandet har en rad utmärkelser samt eftersom att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik - även om ditt medlemskap upphör. I det centrala medlemsregistret sparar vi uppgifterna upp till två (2) år efter senaste förfallodatum på fakturan och ett (1) år från intresseanmälan.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att deras användning begränsas, genom att kontakta oss. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter, men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Dock arkiveras betalda fakturor samt närvarostatistik enligt krav från myndighet.

Du kan också begära att få veta vilka personuppgifter vi har dig.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution av Magasin Friluftsliv eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Friluftsfrämjandet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. PrivacyShield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på friluftsframjandet.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail medlem@friluftsframjandet.se eller telefon 08-447 44 40 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat medlemsservice att du vill ångra ditt köp.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna text/policy i framtiden. Denna policy uppdaterades senast augusti 2018.