Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

KRIS och OLYCKA

Viktig information, adresser och rutiner i händelse av kris och olycka.

Säkerhet är viktig

För att minska risken för allvarliga tillbud och olyckor är vi noga med att alla ledare och funktionärer dels ska vara trygga i sin roll, dels förstå vad som behöver göras iförebyggande syfte. Naturligtvis ska du även känna till vår krisorganisation och vad som ska göras OM något händer.

Lokalavdelningen - och hela Friluftsfrämjandet arbetar löpande med att bättra på rutiner och verktyg.

 • En viktig del är den säkerhetsplan som bör finnas i varje gren av verksamheten, och vid varje större aktivitet. För dessa planer svarar grenledare och ledare. För de öppna stugorna finns en säkerhetsplan som hanterar förhållandena vid dessa stugor. Du finner dem i rutan till höger.
  • Där finns t ex
   • kontaktuppgifter
   • koordinater och platsnamn för att ta emot räddningstjänst
   • riskbedömning mm
 • I Friluftsfrämjandets krisstöd finns även information om hur du ska hantera media. Du ska INTE själv ha kontakt med media. Den svåra uppgiften ingår inte i din roll och ditt uppdrag - och det finns stöd och hjälp enl krishanteringen nedan.
 • 112-appen underlättar om du behöver kalla på hjälp. Du ringer enkelty och direkt och aktuella koordinater skickas direkt till SOS Alarm.
 • Alla ledare ska ha gått aktuell HLR-kurs och ha kunskap om första hjälpen.
 • Alla ledare som har en uppgift tillsammans med barn ska också ha visat upp ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
 • Kontaktuppgifter till styrelsen är bra att ha koll på om du känner att du behöver hjäl med något och du inte når din grenledare eller motsvarande.

Vid olycka

Ring 112

Räddningstjänsten

Läs mer:
https://www.sosalarm.se/112-och-andra-viktiga-nummer/viktiga-nummer/112/

Sjukvårdsupplysning

Ring 1177    Sjukvårdsupplysningen - vid händelser som INTE är akuta och livshotande.
Läs mer: 1177.se

Krishantering

Hur ni tar hand om olyckan/incidenten efter det akuta omhändertagandet. Så här säger säkerhetsplanen.

Efter olyckan
 • Kontakta lokalavdelningens ordförande och informera om vad som hänt, nuläget och kom överens om hur ni går vidare.
 • Se till att alla besökare, även de som inte varit vittne till olyckan samlas i en lokal.
 • Se till att alla, besökare och funktionärer, har tillgång till tillgänglig fika, mat etc.
 • Vid dödsfall meddelar polisen den drabbades anhöriga.
 • Vid behov av specialinsatser, kontakta Friluftsfrämjandets stödfunktion
  • Ring krisnummer 08-657 49 28.
  • Ange larm-id 873534
 • Erbjud behövande fortsatt krisstöd på hemorten, och följ upp tillståndet hos alla i gruppen

Läs mer: friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/
(inloggning behövs)

 

Incidentrapportering

Alla incidenter i vår verksamhet ska rapporteras. Det gäller såväl vid "farliga" äventyr som långfärdsskridsko och paddling som vid öppna stugor och andra sammankonster.

Det finns en webbsida för det inom friluftsframjandet.se. Ansvarig ledare sköter rapportering tillsammans med den ledare/fuktionär som varit på plats.

Läs mer: friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/incidentrapport/
(inloggning behövs)

 

Försäkring för deltagande medlemmar

Alla våra medlemmar är försäkrade i samband med våra aktiviteter. Denna försäkring ingår i medlemskapet.

Det finns en webbsida för det inom friluftsframjandet.se.

Ansvarig ledare ser till att den som skadat sig får information om försäkringen.

Läs mer: friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/forsakringar/forsakring-for-medlemmar
(inloggning behövs)