Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandets idé, värdegrund och styrdokument

I en stor förening som Friluftsfrämjandet är det viktigt att vi är tydliga med vår idé och våra övergripande värderingar.

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som verkar för folkhälsa och livsglädje och för allas rätt till ett aktivt friluftsliv. Som representant för Friluftsfrämjandet är du en viktig del av vår och hela frilufts-Sveriges framtid. Du är en förebild för dem du möter!

Tre värdeord ska genomsyra allt vi gör. Lust - Tillgänglighet - Kunskap. Värdeorden hjälper oss att fatta dagliga beslut och hur vi vill upplevas av våra medlemmar och vår omvärld.

Läs om vår organisation - Tillsammans är vi Ett Friluftsfrämjandet.

 

Viktiga dokument

Det är inget krav på att kunna allt det här för att få vara med. Men, som funktionär är det bra att du känner till några av dem, och accepterar vår värdegrund och de demokratiskt antagna reglerna i verksamheten.

Grunden i Friluftsfrämjandets föreningsdemokrati är våra stadgar. Där samlas alla övergripande regler för vår verksamhet, ansvar och uppgifter. Utöver de formella stadgarna finns flera dokument och policies som stöd för oss alla.

 • Strategi 2030 berättar om hur vi ser på utvecklingen under en tioårsperiod.
  • Friluftsfrämjandets Strategi 2030 antog på riksstämman 2021. Målen är att 2030 ska Friluftsfrämjandet ha 150 000 medlemmar och 20 000 ledarkompetenser, nå alla barn i Sverige under förskole-/grundskoleåren genom Friluftsfrämjandets verksamheter och/eller genom Skogsmulles berättelser, samt nå var 4:e invånare (årligen) via inspiration till allmänheten.
  • Friluftsfrämjandet strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuder verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Social hållbarhet som håller över tid bygger på värderingar som främjar mångfald och inkludering och genom samarbeten med aktörer som delar våra värderingar.
  • Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi har ett stort ansvar att bedriva friluftsliv med hänsyn till naturen då förändringar i ekosystem och av klimatförändringar kommer att förändra den natur som vi vill verka i.
 • På alla tre föreningsnivåer skrivs en verksamhetsplan som talar om vad som planeras för de närmaste åren.
 • Det finns en rad styrdokument som reglerar specifika frågor. Flera är viktiga i vår administration och planering. Du finner dem alla i rutan till höger.

  I vår publika verksamhet kan det vara bra att kika på
  • Uppförandekod
  • Alkoholpolicy
  • Minskad inverkan på ekosystem och klimat
  • Skogsmulles handbok och Blå boken handlar om hur vi syns i olika sammanhang.
  • Friluftsakademin samlar alla våra utbildningar, och definierar vad som gäller för att få vara ledare.

 

Lär dig mer om Friluftsfrämjandet

Våra värdeord och vår värdegrund ska genomsyra allt vi gör. Värdeorden hjälper oss att fatta dagliga beslut och hur vi vill upplevas av våra medlemmar och vår omvärld. Gå våra utbildningar om Friluftsfrämjandet, vår värdegrund och vårt ledarskap - riktad till dig som blivande ledare.

Det finns två digitala utbildningar som du är välkommen att ta del av.

Tillsammans tar de två delarna en dryg timme framför skärmen, och du kan pausa och komma tillbaka till. Har du tid med det medan du vilar mellan dina aktiviteter ute, så lär du dig mycket om din förening.