Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Rapporter, remisser och handlingar mm

Här finner du projektrapporter där vi medverkat, remisser vi besvarat mm, i tryckt form eller som filer att ladda hem.

PROJEKTRAPPORTER

MåLN - Målmedvetet lärande i naturen - 2012
Herrestadsfjallet - utvecklingsområde för friluftsliv och turism - 2014


DEBATT

Vindbruksplanen hotar... (Bohusläningen 20160212)


REMISSVAR

Fördjupad översiktsplan - Uddevalla kommun - 2015
Vindbruksplan - Uddevalla kommun - 2015
Bulid - tätortsnära reservat? - Länsstyrelsen - 2015

Uddevalla kommuns friluftsplan - Uddevalla kommun - 2021

Samråd översiktsplan - Uddevalla kommun - 2021 -  Arbetet pågår