Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Vår organisation

Friluftsfrämjandet finns på över 300 platser runtom i Sverige, i vad vi kallar lokalavdelningar. Som demokratisk organisation styrs vi lokalt, regionalt och nationellt. Så här ser vår organisationsstruktur ut.

Friluftsfrämjandets verksamhet finns i stora delar av Sverige. Som organisation samlas och styrs vi demokratiskt, med stadgar, årsmöten och styrelser – lokalt, regionalt och nationellt. Verksamheten bedrivs lokalt och stöttas av våra regioner och riksorganisation. Som medlemmar inspirerar, stöttar och leder vi varandra. 

Medlem

Som medlem i Friluftsfrämjandet får du vara med på de tusentals äventyr vi anordnar i hela landet, året runt. Då Friluftsfrämjandet är en demokratisk organisation innebär det att du som medlem får vara med och påverka hur Friluftsfrämjandet ska utvecklas framåt. 

Som medlem stöttar du även vårt arbete för ett friluftsliv för alla och att bevara allemansrätten.

Vill du också bli medlem? Bli medlem här

Lokalavdelningarna

Medlemskapet är knutet till en av Friluftsfrämjandets 300 lokalavdelningar och det är där den främsta verksamheten sker. Det är lokalavdelningarna som arrangerar alla våra tusentals äventyr varje år på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Detta genom ideella ledare som alla utbildat sig i Friluftsfrämjandets Friluftsakademi.

Lokalavdelningarna bygger på ideellt engagemang, vilket gör att utbudet av äventyr kan se olika ut. I Friluftsfrämjandet är du alltid med i en lokalavdelning, oftast den som ligger närmast där du bor, men du får självklart följa med på äventyr i vilken lokalavdelning du vill.

Varje lokalavdelning är en juridisk enhet som ansvarar för sin egen verksamhet, har egen ekonomi och egen styrelse.

Här kan du hitta närmaste lokalavdelning

Regionerna

Inom Friluftsfrämjandet har vi totalt sex stycken geografiska regioner: Region Norr, Region Mitt, Region Mälardalen, Region Väst, Region Öst och Region Syd. Deras uppgift är att stötta och hjälpa regionens lokalavdelningar i deras arbete, med huvudfokus på verksamhets- och ledarutveckling. Regionerna har också i uppdrag att genom sina utbildningsteam och kursledare säkerställa tillgång till ledarutbildning för att utbilda nya och befintliga ledare.

Regionerna är egna juridiska enheter med egen ekonomi och regionstyrelse.

Se våra se regioner här

Riksorganisationen

Riksorganisationen företräder Friluftsfrämjandet nationellt. Här arbetar personer med organisationsutveckling, verksamhet och utbildning, kommunikation, ekonomi och finansiering. Här finns också Friluftsfrämjandets generalsekreterare. 

Riksorganisationens ledningsgrupp är ansvarig för att styrelsens beslut genomförs och följs upp.

Läs om riksorganisationsens ledningsgrupp

Riksorganisationens styrelse

Friluftsfrämjandets styrelse är en ideell och demokratiskt vald styrelse som strategiskt leder, driver och utvecklar Friluftsfrämjandet så att dess ändamål och syfte uppfylls långsiktigt. Styrelsekandidaterna föreslås av valberedningen och väljs av stämman. Kandidaterna utses utifrån den kompetens styrelsen behöver. Utöver specifik kompetens eftersträvar vi också mångfald vad avser könstillhörighet, sexuell läggning och etnisk och kulturell bakgrund. 

Läs om riksorganisationens styrelse

Se valberedningen

Förskola och skola

Utöver den verksamhet vi bedriver ideellt erbjuder vi även utomhuspedagogik och friluftsliv i hundratals förskolor och skolor, genom I Ur och Skur, Skogsmulle i förskolan och Skogshjältarna i skolan.  

Friluftsfrämjandet äger varumärket Skogsmulle och varumärket I Ur och Skur. Inom I Ur och Skur är undervisning, friluftsliv och vistelse snarare regel än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus.

Se vår verksamhet inom förskola och skola

Finansiering

Medlemsavgifterna är den viktigaste finansieringskällan för Friluftsfrämjandet som helhet, eftersom den bidrar till både lokalavdelningar, regioner och riksorganisationen.

Vi finansierar även vår verksamhet genom bidrag och sponsorer. Vi är medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. 

Läs om vår finansiering