Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Vår historia

Varje dag försöker vi utmana oss själva, våra medlemmar och samhället i stort. Genom lust, tillgänglighet och kunskap guidar vi människor i naturen och skapar unika förutsättningar för hälsa och ett hållbart friluftsliv för alla. Det är en resa som började redan 1892.

Industrisamhället växte fram och gav arbetstillfällen åt merparten av befolkningen. Utvecklingen var enorm, men med långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter försämrades människors hälsa. Idén föddes att arbeta för en bättre hälsa genom att komma ut i naturen och röra på sig. En idé som var lika revolutionerande då som den är aktuell idag. En grupp tog med sig unga arbetare till fjällen med erbjudandet: åk skidor och bli stark och harmonisk!

Delta utifrån sina egna förutsättningar

Målsättningen är att alla ska kunna delta i frilufslivet utifrån sina egna förutsättningar, utan prestationskrav och oavsett socioekonomisk bakgrund. Friluftsfrämjandet arbetar aktivt med att sänka kostnaden för material och resor, till exempel genom att förse skolornas träslöjd med manualer för egen skidtillverkning.

Friska barn

Så tidigt som sekelskiftet ser vi att friska barn är lika med bättre rustade vuxna. Vi specialutbildar barninstruktörer och delar ut gratisskidor. Sedan dess har Friluftsfrämjandet fokuserat på barn och idag är vi Sveriges största friluftsorganisation för barn.

Breddar verksamheten

1919 införs åttatimmarsdag vilket ger mer fritid. Tjänstemännen blir allt fler och en motvikt behövs till det stillasittande jobbet. Vi ser att skidor bara är ett av svaren och adderar breddar verksamheten med andra friluftsaktiviteter. Och vi startar fler anläggningar som ökar tillgängligheten till frilufslivet och är älskade än idag: Riksgränsen, Hemavan, Storlien och Lida.

Kunskap om friluftsliv

Friluftsfrämjandet bär kunskapen om frilufslivet. Hur man lever i och med naturen och hur man på olika sätt tar sig fram i samsyn med naturen. Vi var först med skidutbildningar och är ännu idag ledande på området. Under åren har vi byggt på andra utbildningar inom olika verksamhetsområden såsom utomhuspedagogik, kajak och långfärdsskridskor.

Ökade insatser gentemot unga

På 1950-talet ökar vi insatserna riktade mot unga och de som behöver friluftslivet allra mest. Vi startar Operation Vildmark och tar oss an Stockholms svåraste ungdomar. Vi agerar också för att säkra tillgången till tätortsnära naturområden. När kommunerna vill bygga på skogsområ­den med värden för friluftslivet så tar vi striden.

Skogsmulle föds

1957 föds Skogsmulle och Skogsmulleskolan blir en av Sveriges starkaste symboler för vildmarkskunskap anpassad för barn. Den uppmärksammas också och etableras internationellt i länder som Finland, Japan, Tyskland och England. Två miljoner svenskar har genom åren mött Skogsmulle, i ideella barngrupper och som pedagogiskt verktyg i förskolor. 1983 skapas I Ur och Skur, förskolan där alla barn har rätt att bli smutsiga, röra på sig och inspireras av naturen. Pedagogiken vidareutvecklas och bereder väg för tvåhundra I Ur och Skur förskolor 25 år senare och en uppsjö av andra naturförskolor i Sverige och utomlands.

Ett friluftsliv för alla

Historien är mer än vårt förflutna. Formen och uttryckssättet har ändrats på vägen men inte innebörden. Vi värnar alltjämt friluftslivets grundförutsättningar genom att verka för att allemansrätten bevaras och kunskapsspridningen ökar, genom att öka tillgängligheten till naturen och genom att bevara tätortsnära natur. Lika passionerat vill vi säkerställa att friluftslivet är till för alla och vi bjuder både ut de som har höga trösklar till friluftslivet och de som redan är frälsta. Friska barn ger bättre rustade vuxna. Inte bara fysiskt utan även i form av mer hållbara livsstilar och omtanke om vår natur och våra resurser. Och barn blir friskare i tillåtande miljöer som låter alla utvecklas ifrån sina egna förutsättningar, utan prestationskrav.

Det som var visionärt 1892 är lika visionärt idag.