Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Våra varumärken

Friluftsfrämjandet äger och förvaltar tre olika varumärken: Friluftsfrämjandet, I Ur och Skur och Skogsmulle.

Varumärken - Friluftsfrämjandet logotyp.png

Friluftsfrämjandet 

Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla. Vi har tagit på oss uppdraget att genom friluftsliv bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. 

Friluftsfrämjandet bildades redan 1892, då som Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, med syftet att verka för bättre hälsa och livsglädje. Detta genom att få människor att komma ut och röra på sig i naturen. En idé som fortfarande är lika aktuell idag.

Målsättningen med verksamheten är att alla ska kunna delta i friluftslivet utifrån sina egna förutsättningar, oavsett bakgrund. Och utan prestationskrav. Vi har idag Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter och vår röst hörs högt och tydligt vad gäller allemansrätten, tillgång till naturen och tätortsnära natur. 

Verksamheten har över 100 000 medlemmar och bygger på ideella krafter från mer än 8000 ledare. Vi finns i närmare 300 lokalavdelningar utspridda över hela Sverige och anordnar tusentals äventyr - varje år. 

Läs mer: Friluftsfrämjandets organisation

i-ur-och-skur.png

I Ur och Skur 

I Ur och Skur är vår heltidsverksamhet för barn i åldern 1-16 år. Verksamheten bygger på utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande tillsammans med ett medvetet ledarskap. Vi följer Skolverkets riktlinjer och läroplaner. 

Verksamheten startades år 1985 av två av Friluftsfrämjandets ledare som ville utveckla Friluftsfrämjandets barnverksamhet på sin förskola. Numera omfattar verksamheten cirka 320 förskolor, skolor, pedagogisk omsorg och fritidshem utspridda i hela Sverige.

I Ur och Skur är en uppskattad heltidsverksamhet som sprider rörelseglädje och kunskap bland tusentals barn och elever runt om i landet. Här är undervisning, friluftsliv och vistelse i naturen snarare regel än undantag då uterummet används som lärmiljö och är ett lika självklart inslag som lokalerna inomhus.

Genom undervisningen får barnen en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och natur- och miljökunskap. 

I Ur och Skur är ett dotterbolag till Friluftsfrämjandet. 

Läs mer på I Ur och Skurs webbplats

Varumärken - Skogsmulle logotyp.png

Skogsmulle 

Skogsmulle är barnens och djurens vän i naturen. Han kännetecknas av sin vita näverhatt med lingonfärgad orrfjäder och svansen som han städar upp i naturen med. Skogsmulle inspirerar barnen till att få en känsla för naturen och allt som lever i den. Skogsmulles motto är: Var rädd om naturen. 

Skogsmulle skapades 1957 av Gösta Frohm, som då var verksamhetsansvarig på Friluftsfrämjandets kansli. Vid Göstas bortgång 1999 testamenterades Skogsmulle och sagoskatten till Friluftsfrämjandet.

Vi hedrar Gösta genom att fortsätta använda Skogsmulle i våra verksamheter, vidareutveckla sagorna, och skydda varumärket Skogsmulle. Målet är att Skogsmulle ska möta ännu fler barn, samtidigt som vi skyddar och bevarar de värderingar som Skogsmulle står för. Skogsmulle har tre vänner: Laxe, Fjällfina och Nova. Laxe lever i vattnet, Fjällfina på fjället och Nova i rymden. Alla fyra har ett stort engagemang i natur- och miljöfrågor. 

Orden Skogsmulle (Reg.nr 525858) och Mulle (Reg.nr 157498), figuren Skogsmulle (Reg.nr 233093) samt figurerna Fjällfina, Laxe och Nova är registrerade varumärken som ägs av Friluftsfrämjandet. Syftet med att varumärkesskydda Skogsmulle är att bevara de värderingar som Skogsmulle varje vecka kommunicerar till tusentals barn.

För att en extern part ska kunna nyttja konceptet Skogsmulle krävs först ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet.