Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Styrelsepresentation

Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen "att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje" uppfylls långsiktigt.

Anna Nergårdh, ordförande

Anna Nergårdh är född 1966 och bor i Stockholm. Hon är specialistläkare i hjärtmedicin och internmedicin och disputerad forskare. Anna har de senaste 20 åren arbetat med styrning och ledning inom hälso- och sjukvård, bland annat som biträdande landstingsdirektör i Stockholm. Hon har också på regeringens uppdrag lett en omfattande utredning om hälso- och sjukvårdens utveckling, med fokus på förebyggande insatser och folkhälsa.

Anna har en mångårig erfarenhet av styrelseuppdrag inom hälso- och sjukvårdens område och inom föreningslivet. Friluftsfrämjandet mötte hon redan som barn via Mulle och skidskola, ett intresse som förts vidare till hennes egna barn. På senare år har friluftslivet kommit att ta en allt större plats i hennes liv med vandringar, skidåkning och utevistelser, gärna inom ramen för Friluftsfrämjandets äventyr. Anna har varit ledamot i Friluftsfrämjandets riksstyrelse sedan 2022 och valdes till ordförande på riksstämman 2024.

Anna Nergårdh

Ordförande

anna.nergardh@friluftsframjandet.se

072-183 78 05

Katarina Wendt Englund, 1:a vice ordförande

Katarina är född 1959 i Jönköping och bor i Stockholm.
Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har mångårig erfarenhet av ledarskap, kommunikation och marknadsföring från Unilever, Bonniers och KF och har haft flera vd-jobb. Är idag partner och senior kommunikationsrådgivare på Lovart Strategy och delägare i ett designexportföretag. Invald: 2011.

Katarina älskar friluftsliv och gick i mulleskola som barn. Hon vandrar, åker längd och paddlar kajak och deltar gärna i Friluftsfrämjandets utflykter och aktiviteter.

Katarina Wendt Englund

1:e vice ordförande

katarina.wendt.englund@friluftsframjandet.se

Anders Gerward, 2:a vice ordförande

Anders är född 1952 och bor på Limhamn. Bakgrund: Civilingenjör Väg och Vatten vid Chalmers och kompletterad med universitetsstudier i företagsekonomi och juridik. Anders har arbetat med kalkylering, planering och IT-utveckling inom Skanska. Idag driver Anders eget konsultföretag, Global företagsutveckling, inom IT och arbetar främst med Microsofts produkter. Invald: 2018.

Anders började i Friluftsfrämjandet som barnledare för sina egna barn. Varit ledare från Knopp till Frilufsarna, Skrido och är invigd TVM:are i Malmö lokalavdelning. Stavgång- och vandringsledare för vuxna har också Anders erfarenhet av. Anders har varit ordförande i Malmö lokalavdelning och för Friluftsfrämjandet Region Syd.

Anders friluftsliv idag är vandring i lågland och fjäll både med och utan stavar.

Anders Gerward

Ledamot

anders.gerward@friluftsframjandet.se

Erik Lundvik, ledamot

Erik har sedan 1980 varit ledare inom Friluftsfrämjandet. Först som ledare för strövare, frilufsare, TVM, och utbildningsledare för barn- och ungdomsverksamheten. Sedan slutet av 1980- talet är han kajakledare och är fortfarande aktiv som reseledare för skid- och vandringsresor till Dolomiterna. Under tio år var han ordförande i Upplands distrikt. 2006 invaldes han i riksstyrelsen som ledamot och han blev vice ordförande 2009. Mellan 2012-2024 var han ordförande i riksstyrelsen. Han är också ordförande i Upplands Väsby lokalavdelning.

Erik är född 1946 i Uppsala och bor i Stockholm. Bakgrund: Fil kand i ekonomi, IT och matematik från Uppsala universitet. Har jobbat inom Fintech sedan 1971 och är nu pensionär.

Erik Lundvik

Ledamot

erik.lundvik@friluftsframjandet.se

Karin Olsson, ledamot

Karin är född 1980 och arbetar som ansvarig för styrning och strategisk utveckling på RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning. Hon har en magisterexamen i mänskliga rättigheter och har drygt 15 års erfarenhet av förtroendeuppdrag och anställningar inom civilsamhället. 2014-2019 var Karin generalsekreterare för KFUM Sverige. 

Karin är ute i naturen med familjen så ofta det går. Hon är också en vinterbadare och trivs som bäst under vandrings- eller löpturer i skogen.

Karin Olsson

Ledamot

karinolssonsemail@gmail.com

Ulrica von Thiele Schwarz, ledamot

Ulrika är leg. psykolog och professor i psykologi, verksam vid Mälardalens universitet och Karolinska institutet. Med en bakgrund i företagshälsovården har hennes forskningsintressen kretsat kring hur man gör för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att människor både ska kunna må bra och lyckas med de uppgifter de ställs inför.

Ulrica von Thiele Schwarz

Ledamot

Peter Westman, ledamot

Peter Westman har arbetat som biträdande Generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Han är i grunden biolog och geovetare med naturvårdsinriktning men har också läst socialantropologi. Peter har tidigare jobbat som bland annat nationalparkschef, departementsråd och chef för naturvårdsenheten på Miljödepartementet.

Peter Westman

Ledamot

My Olsson, ledamot

My Olsson är född i Skåne, nu boende i Stockholmsområdet med man, två tonårsdöttrar och hund. My är civilekonom med lång och bred erfarenhet inom finansiell styrning och ekonomi. Hon är även utbildad jurist.

My har varit aktiv både professionellt och ideellt i olika typer av organisationer, styrelser och bolag samt arbetat med flera typer av finansieringsformer. För närvarande arbetar hon som ekonomichef på RFSU - Riksförbundet för sexuell upplysning. Ett starkt civilsamhälle samt en aktiv fritid anser hon vara basen i ett gott samhälle och något My brinner starkt för.

My Olsson

Ledamot

Therese Bohlin, ledamot

Therese är född 1978 och civilekonom i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har arbetat som företagsledare och konsult inom områden som organisationsutveckling, digitalisering, hållbarhet, kommunikation och affärsutveckling – för näringslivet, offentlig sektor och ideella föreningar. Therese är fd VD på kommunikationsbyrån Prime & United Minds och är styrelseledamot i Medieakademin, Sustainable Action Foundation, Mitt Liv och News55. Hon har också en bakgrund som professionell golfspelare.

Friluftslivet och naturen är viktigt för Therese som ägnar sin fritid åt bland annat skidåkning, vandring och kajak. Hon har också varit styrelseledamot för I Ur och Skur under åtta år. Therese ambition är att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska få möjlighet att upptäcka naturen och friluftslivet med alla de vinster de ger för hälsa, miljö, samarbete, glädje och samhällets välmående i stort.

Therese Bohlin

Ledamot

Alma Melitshenko, adjungerad ledamot

Alma bor tillfälligt i Sveg och studerar kurser i historiskt hantverk på Bäckedals Folkhögskola. Hon tillhör Region Väst och Åmål-Säffles lokalavdelning och är ledamot i Region Västs styrelse. Alma är också ledare och aktiv TVM:are nationellt och har jobbat som vikarie på en I Ur och Skur förskola.

”Jag ser fram emot att få använda min breda erfarenhet och kunskap kring styrelsearbete, både från Friluftsfrämjandet och andra organisationer, och att kunna vara med och bidra med nya synvinklar och perspektiv i Riksstyrelsens fortsatta arbete.”

Alma Melitshenko

Adjungerad ledamot

 

Kort om hur styrelsen arbetar

Styrelsen genomför ca 5 möten per år. Utöver detta genomförs även minst ett längre strategimöte per år. Organisationens valberedning föreslår styrelsekandidater för stämman som sedan väljer. Kandidaterna utses utifrån den kompetens styrelsen behöver kopplat till utvecklingen på såväl lång som kort sikt. Mångfald vad avser kön, ålder, etnicitet är utöver specifik kompetens viktiga hörnstenar vid rekrytering.