Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Press och opinion

I dialogen om samhällsutvecklingen är vi en stark röst för friluftslivet. I arbetet med opinionsbildning och påverkan prioriterar vi särskilt allemansrätten, ökad livsglädje och folkhälsa, samt respekt för naturen.

Vårt arbete med press och opinion är en prioriterad del av vår verksamhet. Syftet är att bidra till en samhällsutveckling som speglar våra värderingar. Via media och i samtal med politiker och beslutsfattare lyfter vi vårt perspektiv och vår expertis, som ett underlag för kloka och hållbara beslut.  

Ramen för arbetet är en triangel med följande sidor:

  • Sveriges friluftsmål
  • Svenskt Friluftslivs agenda
  • Allemansrätten

Vi avgränsar oss därmed till de frågor som våra cirka 110 000 medlemmar är överens kring, och som vi anses ha unik expertis inom. 

Arbetet med opinionsbildning och påverkan är alltid transparent och konstruktivt. Det består av reaktiv och proaktiv opinionsbildning och påverkan. Vi svarar på remisser, deltar i nätverk och forum som är relevanta, bedriver opinionsbildning via media och genom dialog med beslutsfattare. 

Kraften i vårt arbete med opinionsbildning och påverkan kommer ur hur väl arbetet är förankrat inom organisationen – från riksorganisationens styrelse till våra lokalavdelningar.  

Förankringen sker bland annat genom att varje år fastställa strategin för opinionsbildning och påverkan i riksorganisationens verksamhetsplan. Vi stöttar också regioner och lokalavdelningar i deras arbete med opinionsbildning och påverkan.