Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Finansiering

Friluftsfrämjandets verksamhet finansieras idag på flera sätt. Bland annat genom medlemsavgifter, bidrag från stat, kommun och landsting och företagssamarbeten.

Då vi är en ideell organisation har vi inget vinstintresse, istället går våra intäkter tillbaka till verksamheten. I allmänhet finansieras vi inte på sätt som direkt eller indirekt medför en konflikt med organisationens mål eller stadgar. Inte heller på sätt som innebär en risk att organisationen hamnar i en intressekonflikt, där verksamhetens mål behöver ställas mot tillgång och finansiering.

Vår verksamhetsplan har ett tydligt fokus på finansiering för att ge oss förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling för hela Friluftsfrämjandet. Vår ekonomi ska vara stark för att vi ska kunna växa som organisation. Vi verkar för en långsiktig och bred finansieringsbas där vi inte är beroende av enskilda bidragsgivare, partners eller intäktskällor. Vi arbetar med en bred definition av givare och partners för att aktivt öka andelen fria medel, det vill säga medel som kan användas fritt och inte är öronmärkta för särskilda ändamål.

Detta är några av de sätt vi finansierar vår verksamhet på. 

Medlemsavgifter 

Friluftsfrämjandet är en medlemsorganisation, vilket innebär att du måste vara medlem för att kunna vara med på våra aktiviteter. Som medlem betalar du en medlemsavgift som bidrar till att finansiera verksamheten. 

Vill du också bli medlem? Bli medlem här

Bidrag från staten, kommuner och regioner 

De statliga bidragen, via Svenskt Friluftsliv, är en grundförutsättning för verksamheten och utgör en stor del av Friluftsfrämjandets finansiering. Lokalt kan vi även ta emot olika bidrag från kommun och landsting.

Företagssamarbeten 

Friluftsfrämjandet kan ingå olika avtal om samarbeten med företag och andra organisationer. Sådana samarbeten kan till exempel ge olika förmåner till medlemmarna men även ge intäkter till organisationen. Det ska vara tydligt både vad vi kan bidra med och vad vi vill ha ut ur våra samarbeten. Våra externa samarbeten ska skapa förutsättningar för vår verksamhet, stärka vårt varumärke och stärka våra påverkansmöjligheter. 

Gåvor 

Friluftsfrämjandet kan ta emot gåvor från fysiska eller juridiska personer. En gåva kan utgöras av pengar eller annat av värde som en givare skänker eller på annat sätt avstår till Friluftsfrämjandet. Vi följer Svensk Insamlingskontrolls regler och är även medlemmar i Giva Sverige, en branschorganisation som verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. 

Stöd oss

Stötta oss i uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.  Stöd oss