Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Så kan du som ung engagera dig

Med en passion för friluftslivet och en vilja att driva Friluftsfrämjandet in i framtiden kan du bidra med din kunskap och ditt perspektiv som ung i vår organisation.

Du som är mellan 13-25 år är ungdomsmedlem i Friluftsfrämjandet. Som medlem har du möjlighet att vara med och utveckla Friluftsfrämjandet för att göra friluftslivet mer inkluderande för alla. Här är några av de forum som finns där du kan vara med och påverka. 

Lokalavdelning 

Alla lokalavdelningar har varje år ett årsmöte. Där fastställs bland annat verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår, det vill säga vad lokalavdelningen ska göra och prioritera det kommande året. Alla medlemmar i lokalavdelningen som fyllt 13 år och är närvarande på årsmötet har rösträtt. 

Förtroendevald 

Sedan våren 2021 har Friluftsfrämjandets riksstämma beslutat att varje medlem som fyllt 13 år är valbar till ledamot i riksorganisationens, regionernas och lokalavdelningarnas styrelser. Dock ska en majoritet av styrelsen vara över 18 år.

Varje medlem som fyllt 13 år kan vid sin lokalavdelnings årsmöte väljas som ombud för att representera lokalavdelningen vid regionsstämman. Regionsstämman kan i sin tur välja den som fyllt 13 år till ombud för regionen vid riksorganisationens årsstämma eller riksstämma.

Utvecklingsgrupp Ung 

Inom Friluftsfrämjandet finns flera utvecklingsgrupper. Dessa arbetar med att formulera tydliga utbildningsmål och besluta om innehållet i utbildningsplaner och utbildningar tillsammans med en verksamhetsansvarig. Som medlem i Utvecklingsgrupp Ung kommer du vara med och kvalitetssäkra utbildningen Ung ledare samt utveckla verksamheten, så att verksamhet och utbildning går hand i hand. Utvecklingsgrupp ung hjälper till att ge ett ungperspektiv i utbildning och verksamhetsfrågor och är en länk mellan regionens unga medlemmar och riksorganisationen.  

Utvecklingsgrupp ung är även delaktiga i planeringen och genomförandet av Ungdomsforum.

Regionernas representanter till Utvecklingsgruppen beslutas av regionens styrelse. 

Ungdomsforum 

På efterfrågan från unga valde Friluftsfrämjandets årsstämma år 2022 att avskaffa den dåvarande Ungdomsstämman och att istället starta ett nytt forum som kallas Ungdomsforum.

Ungdomsforum riktar sig till alla medlemmar i åldern 13- 25 år i hela Sverige. Oavsett om du är medlem, engagerad i en särskild gren eller sitter i en lokalavdelnings styrelse så är du välkommen.

Syftet med Ungdomsforum är att skapa en mötesplats där unga inom organisationen kan träffas, ha kul tillsammans och lära av varandra. I forumet lär vi oss mer om föreningsdemokrati, ungt ledarskap och andra viktiga frågor. Det är också ett bra tillfälle för att knyta kontakter med unga i andra i regioner. Första ungdomsforumet kommer att arrangeras 10-11 november 2023.

Du som är medlem kan logga in och hälsa handlingarna från den sista ungdomsstämman 2022: Handlingar från ungdomsstämman

Ung Ledare 

Du som är 13-25 år och vill leda verksamhet kan gå en Ung ledare-utbildning. Detta är en utbildning som stöttar dig som ungdomsmedlem att ta steget till att bli ledare och få kunskaper i ledarskap. Du leder verksamheten tillsammans med andra mer erfarna ledare, och kan få stöd när behov finns. Som ledare bidrar du med tid, kunskap och engagemang för att visa vägen ut i naturen för våra medlemmar. I gengäld får du utbildning och utveckling, gemenskap med likasinnade och mycket mer. För vissa grenar eller aktiviteter kan styrelsen definiera viss minimiålder för ledare. 

Läs mer här om vad det innebär att bli ledare. 

Ungdomsforum på Facebook 

Gå gärna med i gruppen Ung i Friluftsfrämjandet på Facebook för att snabbt uppdatera dig på vad som händer runt om i landet och för att nätverka med andra unga.  

Här hittar du Ung i Friluftsfrämjandet på Facebook.