Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Naturnätverket

Tillsammans med ett antal andra ideella föreningar på Lidingö har vi bildat Naturnätverket.

Efter en del hårda avverkningar i skogen i början av 90-talet bildades Skogsgruppen, som var ett nätverk av likasinnade föreningar. Initiativet till Skogsgruppen togs av Magnus Linde, som då var ordförande i vår lokalavdelning. Magnus tog kontakt med Naturskyddsföreningen och det var så det hela började.

 

Skogsgruppen agerade med offentliga möten, skogsvandringar med politiker och skrivelser. Vi fick gehör från flera politiker och kommunfullmäktige beslutade så småningom dels om riktlinjer för skötseln av Lidingö stads skogsmark, dels att samråd mellan tekniska förvaltningen och Skogsgruppen skulle föregå varje års åtgärder.

 

Det följde ett antal år med både framgångar och motgångar, trots att riktlinjerna i och för sig var bra. Det var svårt att åstadkomma en dialog som kunde leda till de åtgärder som vi hade förväntat oss. Samråden fungerade inte vilket ledde till att kommunfullmäktige beslutade att de skulle upphöra. Detta, som skedde 2013, var en svår motgång för gruppen

 

Sedan vintern 2016 ser framtiden dock betydligt ljusare ut. Den nye "förvaltaren av naturmark" Lars Heins har tagit kontakt med oss och är mycket intresserad av samarbete med de ideella föreningarna i alla naturfrågor - inte bara frågor som rör skogsvården på Lidingö.

 

Sedan samarbetet nu har vidgats har gruppen bytt namn från Skogsgruppen till Naturnätverket. Strax före julen 2016 hade vi ett första möte tillsammans med Lars Heins. Vid mötet deltog också Martin Lagerlöf från firman Naturskog, som av Lars anlitats för skogsvårdande åtgärder i bland annat Ekbacken i Larsberg. Vi ser mycket positivt på framtida samarbete. Vid mötet bestämdes att vi skall träffas en gång per termin, inomhus eller utomhus.

 

Lidingö Roddklubb är ny i nätverket och ingick alltså inte i Skogsgruppen, men är en naturlig samarbetspartner nu när samarbetet även gäller annat än skog, t.ex. vattenfrågor.

 

Föreningar som är aktiva i Naturnätverket är:

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Lidingö


Naturskyddsföreningen i Lidingö

https://lidingo.naturskyddsforeningen.se


Lidingö Hembygdsförening

http://lidingohembygd.se


Lidingö Ornitologiska förening

http://www.lofweb.se


IFK Lidingö Skid- och orienteringsklubb

http://www.ifklidingo.se


Lidingö Brukshundklubb

http://www.lidingobk.se


Lidingö Roddklubb

http://www.lidingoroddklubb.se