Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Naturnätverket

Tillsammans med ett antal andra ideella föreningar på Lidingö har vi bildat Naturnätverket.

Efter en del hårda avverkningar i skogen i början av 90-talet bildades Skogsgruppen, som var ett nätverk av likasinnade föreningar. Initiativet till Skogsgruppen togs av Magnus Linde, som då var ordförande i vår lokalavdelning. Magnus tog kontakt med Naturskyddsföreningen och det var så det hela började.

Skogsgruppen agerade med offentliga möten, skogsvandringar med politiker och skrivelser. Vi fick gehör från flera politiker och kommunfullmäktige beslutade så småningom dels om riktlinjer för skötseln av Lidingö stads skogsmark, dels att samråd mellan tekniska förvaltningen och Skogsgruppen skulle föregå varje års åtgärder.

Det följde ett antal år med både framgångar och motgångar, trots att riktlinjerna i och för sig var bra. Det var svårt att åstadkomma en dialog som kunde leda till de åtgärder som vi hade förväntat oss. Samråden fungerade inte vilket ledde till att kommunfullmäktige beslutade att de skulle upphöra. Detta, som skedde 2013, var en svår motgång för gruppen

Sedan vintern 2016 då Lidingö fick en ny "förvaltare av naturmark", Lars Heins, har samarbetet med Lidingö stad fungerat mycket bättre och vi har fått gehör för våra synpunkter. Lars Heins tog tidigt kontakt med oss och visade sig vara mycket intresserad av att samarbeta med de ideella föreningarna i alla naturfrågor - inte bara frågor som rör skogsvården på Lidingö.

Sedan samarbetet vidgades har gruppen bytt namn från Skogsgruppen till Naturnätverket. Lars Heins med flera från kommunen, bl.a. kommunekologen, har regelbundet haft möten med Naturnätverket, både inomhus och i fält. Lars Heins har informerat oss om vad som är på gång i naturen och vi har framfört våra frågor och synpunkter. Utöver de formella sammanträdena har vi haft kontakter per telefon och mail med Lars Heins i olika ärenden.

Föreningarna i nätverket har träffats och diskuterat aktuella frågor inför och efter möten med kommunens tjänstemän. Naturnätverket som organisation har inte lämnat skriftliga yttranden. Däremot har vid flera tillfällen några av medlemsföreningarna enats om gemensamma skrivelser. 

Mest aktiva i Naturnätverket är Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Hembygdsföreningen, Lidingö ornitologiska förening och Lidingö brukshundsklubb.

Friluftsfrämjandets kontakt med Naturnätverket sker genom våra två friluftsmiljöombud Elisabet Holtz och Christian Gottlieb.

 

 

Föreningar som är aktiva i Naturnätverket är:

 

Friluftsfrämjandet, Lidingö lokalavdelning 


Naturskyddsföreningen i Lidingö

https://lidingo.naturskyddsforeningen.se


Lidingö Hembygdsförening

http://lidingohembygd.se


Lidingö Ornitologiska förening

http://www.lofweb.se


IFK Lidingö Skid- och orienteringsklubb

http://www.ifklidingo.se


Lidingö Brukshundklubb

http://www.lidingobk.se