Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy för långfärdsskridskoverksamheten inom Friluftsfrämjandet, Lidingö lokalavdelning

1. Ledaren är ansvarig för planering och genomförande av Friluftsfrämjandets turer. I samverkan med deltagarna skall ledaren verka för att turerna genomförs på ett säkert sätt.

2. Vid utlysning av Friluftsfrämjandets turer skall information ges om vilka krav som fastställts för medförd utrustning. Varje deltagare ansvarar för att den egna utrustningen motsvarar kraven, att utrustningen är i god kondition och att deltagaren vet hur den ska användas. Ledaren kan avvisa deltagare som har uppenbara brister i utrustningen.

3. Vid annonsering av tur skall i rimlig utsträckning informeras om isförhållanden och om vilka krav på åkskicklighet och kondition som turen förväntas ställa.

4. Före starten av turen skall ledaren utse kökarl, vilken skall vara en kompetent åkare, helst ledarutbildad. Vem som är kökarl skall göras känt för hela gruppen. Vid förhållanden som av ledaren bedöms innebära förhöjd risk, bör ledaren överväga en eller flera av följande åtgärder:
- en assisterande ledare
- en ytterligare kökarl
- särskild navigatör
Synpunkter från ordinarie kökarl, övriga funktionärer samt övriga gruppdeltagare skall av ledaren vägas in under turens genomförande.

5. Hänsyn skall tas till deltagarnas upplevelse av säkerheten. Ledaren skall därför, med stöd av kökarlen, bedöma deltagarnas känsla av säkerhet och agera därefter. Ingen ledare skall känna sig tvingad att fullfölja en tur som han eller hon inte anser kan genomföras på ett betryggande sätt.

6. Vid utbildning av ledare och medlemmar skall säkerhetsfrågor ha högsta prioritet. Säkerhetsarbetet syftar till att turer skall genomföras utan att någon kommer till skada.