Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om Gösta Frohms Skogsmullestiftelse

Skogsmullestiftelse bildades 1986 av Gösta Frohm. Stiftelsens ändamål är att verka så att barn får uppleva naturen och känner respekt för natur och miljö.

Detta sker genom att stiftelsen delar ut stipendier. Stipendiet ges till en person, grupp eller förening som gjort en skapande insats för utveckling av Friluftsfrämjandets barnverksamhet. Flera olika insatser kan belönas samma år. Stipendiemottagarna får då dela på den årliga stipendiesumman på sätt som stiftelsens styrelse beslutar.

I stiftelsens ändamålsparagraf formuleras detta sålunda:

§ 3
3.1 Stiftelsens ändamål skall vara att främja fostran av barn i den anda och respekt för natur och miljö som legat till grund för den av stiftaren skapade Skogsmulleskolan och som kommit till uttryck i hans böcker.

Val av stipendiemottagare

Vem som helst har rätt att nominera kandidater till stipendiet med bifogad motivering. Stiftelsens styrelse är enväldig i sitt beslut att utse mottagare av stipendiet.

Gösta Frohm startade stiftelsen

Gösta Frohm

Det var Gösta Frohm, skaparen av Skogsmulle, som startade stiftelsen. Så här skrev han:

"För att stimulera ledare finns tex inom idrotten ett stort antal stipendier att delas ut årligen. För ledare i friluftsliv saknas denna stimulans. Jag ser det därför önskvärt att mitt stipendium säkrades för framtiden. För att få stadga i verksamheten och för att vara Friluftsfrämjandet till nytta och glädje instiftade jag den 1 januari 1986 GÖSTA FROHMS SKOGSMULLESTIFTELSE. Detta står inskrivet i mitt nya testamente. Stiftelsens tillgångar är efter min 80-årsdag 89.000 kr. stiftelsen har alltså möjligheter att från räntan varje år dela ut ett pris på 5000 kr. Första året blir 1990 att utdela priset när stiftelsens styrelse så beslutar. Priset utdelas till den ledare inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet som det aktuella året gjort en skapande insats för utveckling av verksamheten.
För "långvarig och trogen tjänst" i organisationen utdelas Friluftsfrämjandets mycket eftertraktade förtjänstmärken och medaljer. För att bli "årets ledare" utsedd av stiftelsens styrelse skall man ha gjort en särskild insats det aktuella året."

Ledamöter i den första styrelsen för Gösta Frohms Skogsmullestiftelse 1986

Gösta Frohm, Lidingö
Anna Frohm, Stockholm
Lars Åkerblom, Vallentuna
Stina Johansson, Sollentuna
Ingalill Axelsson, Idre fjäll
Karin Byström, Lidingö
Ann-Cathrine Fornander, Västerhaninge
Jill Westermark, Täby
Torsten Söderhorn, vd Friluftsfrämjandet 

Gösta Frohm's Skogsmulle Foundation

Gösta Frohm's Skogsmulle Foundation's purpose is to make sure children experience, love and respect nature. This is the basis for "Forest Mulle" (in Swedish "Skogsmulle") created by Gösta Frohm. In order to fulfill the purpose the Gösta Frohm Award is annually given to a leader who is considered to have made a great creative contribution. For example, leaders in Sweden, Finland, Norway, Japan, Germany, Russia and Latvia has won the award. Nomination form