Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Välkommen ut i naturen i vårt närområde!

Under friluftslivets år så vill vi dela med oss av 12 av våra favoritplatser för friluftsliv i vårt närområde. Varje månad under året kommer vi att lägga upp ett nytt naturområde här på hemsidan, men även på våra sociala medier.

Friluftsliv behöver inte vara komplicerat, utmanande, kräva mycket utrustning eller vara långt bort. Den lilla skogen på promenadavstånd räcker gott och väl. Viktigast är att komma ut i skog och mark. Det finns massor att göra, upptäcka och se. Och som en bonus är naturen och rörelse utomhus bra för både vår fysiska och psykiska hälsa.

Som lite hjälp på traven kommer vi under året att lägga upp 12 tips på fina naturområden runt omkring i Håbo kommun som passar både stora som små, erfarna och nybörjare. Är det något av dem du inte har besökt ännu? Du kanske kan upptäcka något nytt! Så ge dig ut i vår vackra natur, själv eller tillsammans med någon. Ibland finns uppleverlserna närmare än man tror.

Här finns en karta med alla platserna markerade

Låt äventyret börja! 

Biskops-Arnö

Biskops-Arnö är en ö i Mälaren med en lång historia. Här stod förr en borg och bland annat Gustav Vasa och flera av Uppsalas ärkebiskopar har bott på ön, som idag används av en Folkhögskola. På ön kan du se nästan alla Sveriges olika sorters ädla lövträd och ett av dem är den mäktiga Biskopseken. På våren kan du se många fina blommor och uppifrån Fästningsberget får du en fin utsikt. Det finns fyra markerade leder som du kan gå, bland annat sinnenas stig och flera trevliga platser att äta matsäck eller grilla på. Det finns även en badplats på ön. Delar av lederna är tillgänglighetsanpassade och du tar dig till ön antingen med bil eller buss.

Läs mer om Biskops-Arnö här

Vandrarleden

Längst in i Lilla Ullevifjärden ligger Vandrarleden, en 3 km lång led genom härlig natur, nära till centrala Bålsta. Leden anlades på 60-talet av Friluftsfrämjandet och börjar norr om motorvägen vid Draget. Längs leden får du en fin utsikt över Lilla Ullevifjärden och uppe på berget finns en gästbok du gärna får skriva i. Om du har matsäck med dig kan du stanna till för att äta på flera fina platser och i området finns det flera fornminnen och historiska lämningar att upptäcka. Bland annat en vall av stenar som är 500 meter lång. Stigen går i kuperad terräng på delvis smala stigar. En karta över leden kan du hitta på Håbo kommuns hemsida eller naturkartan. Till vandrarleden kan du antigen åka bil eller promenera från Bålsta station.

Läs mer om Vandrarleden här

Arnöhuvud

Arnöhuvud är en del av den långa Uppsalaåsen och sträcker sig upp ur Mälaren, längst ut på nordvästra Skoklosterhalvön. Här på åsen finns en omväxlande skog att upptäcka och flera stenrösen från bronsåldern. Ta gärna en fika uppe på toppen eller nere vid vattnet. Eldplatser finns om du vill grilla. I reservatet finns två stigar. Den ena är 650 meter lång och går ned till vattnet medan den andra är 1,3 km och går upp till toppen. Från den 45 meter höga toppen får du en härlig utsikt över Mälaren. Till Arnöhuvud tar du dig lättast med bil och vid reservatet finns en mindre parkering.

Läs mer om Arnöhuvud här

Hjälstaviken

Ett av Upplands populäraste naturområden är Hjälstaviken. Den grunda och vassrika sjön omges idag av åkrar, betesmark och ädellövskog. Ett perfekt område för många olika fågelarter. Ädellövskogen vid Parnassen är sedan 1600-talet och här har bland annat Gustav den tredje deltagit i både fest och jakt. På ängarna kan du träffa på betesdjur och vid parnassen kan du se mäktiga ädellövträd och mängder med blommor. Vill du titta på fåglar finns ett fågeltorn och ett gömsle bland vassen. Stigarna till både fågeltornet och gömslet är tillgänglighetsanpassade. Från Kvarnberget får du en häftig utsikt över omgivningarna och i södra änden av sjön går det en bred spång genom ett hav av vass. För dig som vill gå lite längre finns en led runt hela sjön på 8 km. Du tar dig till Hjälstaviken med bil eller buss. Kring Hjälstaviken finns alltid något spännande för alla att upptäcka, stora som små.

Läs mer om Hjälstaviken här

Sandviksåsen

Längs den långa Upplandsåsen finns det många fina naturområden. Ett av dem är Sandviksåsen på Skolosterhalvön. Här sträcker sig åsen som högst 50 meter upp och täcks av gles barrskog. Nere vid strandkanten är det lite tätare blandskog med flera omkullvältna träd. Här kan du få en fin utsikt uppifrån toppen på det gamla grustaget, upptäcka rester av en fornborg från järnåldern och se spår av hur mycket högre vattennivån var en gång. Det finns en rastplats där du kan ta en fika, göra upp eld och grilla eller kanske ta ett dopp på den lilla stranden. I reservatet finns en 3 km lång stig. Den är för det mesta smal, men mestadels plan och lätt att gå. Till Sandviksåsen kan du åka med både buss och bil.

Läs mer om Sandviksåsen här

Ekillaåsen

Ullevifjärden delas i två av Ekillaåsen, ett populärt naturreservat för bad och friluftsliv. Rullstensåsen sträcker sig som högst 35 meter över vattnet och den kuperade terrängen täcks av varierad skog. Här hittar du det populära Ekillabadet och under sommaren finns det flera bryggor, ett hopptorn, kiosk och toaletter. I reservatet hittar du även två mindre sandstränder, flera fornlämningar, en fornstig och gott om bär och svamp. Slå dig ned för en picknik vid någon av stränderna eller ta med dig fika till åsens topp. För dig som vill grilla finns det eldstäder. Runt reservatet går en 2 km lång slinga och även Upplandsleden passerar här. Delar av slingan är lättillgänglig och även ned till badet finns det en grusväg att gå istället för trapporna. Ekillabadet har en stor parkering och du tar dig hit med både bil och buss.

Läs mer om Ekillaåsen här

Skokloster och Sandhagen

En stor del av Skohalvön utgörs av Skoklosters naturreservat. Med sin varierade natur och många fornlämningar finns det mycket att se och upptäcka. Tre av Upplandsledens etapper går genom reservatet på grusvägar och skogsstigar. Det finns flera rastplatser längs Upplandsleden och även några badplatser. Varför inte utforska kommunens högsta punkt, en fornborg, Skokloster slott eller en kyrkoruin? Vid Skohalvöns norra strand ligger det lilla naturreservatet Sandhagen. Området har sått orört i 150 år och du kan här se 300 år gamla träd och spår av landhöjningen. Längs stranden går en stig på ca 1 km och det finns en liten strand utanför reservatet. Det finns flera parkeringar och busshållplatser på halvön att utgå från.

Läs mer om Skokloster och Sanhagen här

Viby Friluftsområde

Viby friluftsområde är ett skogsområde i södra Bålsta. Här finns mycket att upptäcka och många aktiviteter att prova på. I området går ett elljusspår med tre olika slingor på 1,3 km, 3,4 km respektive 5 km. Här går även Torresta naturstig. Leden, som anlades i samarbete mellan Friluftsfrämjandet Bålsta lokalavdelning och Håbo kommun är ca 2 km lång och markerad med orangea markeringar. Leden slutar vid Mälaren och där finns en fin rastplats med bänkar och en eldstad. I friluftsområdet finns även ett mountainbikespår på 3,6 km, ett utegym, en lärarlåda som kommunens grundskoleklasser kan använda sig av och en 18-håls frisbeegolfbana. Finns det tillräckligt mycket natursnö ordnas på vintrarna också skidspår längs elljusspåret. Till Viby friluftsområde tar du dig lätt med bil, buss, cykel eller till fots.

Läs mer om Viby friluftsområde här

Lillsjön

Öster om dragets industriområde, mellan järnvägen och motorvägen ligger Lillsjön och dess omgivande naturområde. Lillsjön är en så kallad åsgropssjö och ligger i ett område med mycket historia. Här består skogen mest av äldre granar och tallar och det finns flera fornminnen. Längs sjöns östra sida finns det flera vägar och stigar och några platser där du kommer ner till sjön. Öster om sjön reser sig Prästberget och från toppen får du en bra utsikt över Kalmarviken. Kring Lillsjön finns det inga utmärkta stigar, iordningställda rastplatser eller informationsskyltar och området är inte heller tillgänglighetsanpassat. Det går dock lätt att ta sig fram längs flera av grusvägarna och kommunen jobbar på att tillgängliggöra området. För att ta dig till Lillsjön är det lättast om du utgår från Kalmarsand eller Draget och dit tar du dig både med bil och buss.

Läs mer om Lillsjön här

Vattunöden (Kalmarnäs)

Kalmarnäs naturreservat, eller Vattunöden som många kallar det, ligger några kilometer sydväst om centrala Bålsta, i närheten av Lastberget. Upptäck en varierad natur, gamla träd och en fin utsikt över Mälaren. Här häckar rovfåglar och i hagarna betar kor och får. I reservatet ligger även Naturskolan. Det finns mycket att se och göra. En ihålig ek som det går att krypa in i, en äventyrsbana och flera rastplatser. Vill du grilla finns flera eldstäder. I närheten av parkeringen finns det en tillgänglighetsanpassad grillplats och toalett. I området kring parkeringen går flera kuperade och ganska smala stigar. När du går igenom hagarna, kom ihåg att stänga grindarna efter dig. I reservatets södra del finns det inga stigar men precis norr om reservatet går Lastbergets motionsspår. Naturreservatet har en parkering. Åker du kollektivt behöver du gå de sista 3 kilometrarna.

Läs mer om Vattunöden här

Bålstaåsens naturområde

På Bålstaåsens södra sida, mellan stationen och grustaget ligger ett obebyggt skogsområde. I detta centrala och lättillgängliga naturområde myllrar det av stigar, men inga utmärkta leder. Perfekt för en kort skogspromenad, men också en längre upptäcktsfärd. Skogen är till stor del ganska gles barrskog. Vid åsens topp kan du gå fram till grustagets branta slutningar för en utsikt över draget. I Bålstaåsens naturområde går det ett virrvarr av olika stigar. De flesta är ganska smala, men några är välanvända och breda. En slinga på ca 2,5 km går runt hela området. Den är dock ej utmärkt, men kommunen har påbörjat ett arbete att märka ut delar av den och placera ut bänkar. Du tar dig lätt hit med kollektivtrafik eller bil.

Läs mer om Bålstaåsens naturområde här

Granåsen

Granåsen är ett populärt naturområde ca 4 km nord väst om Bålsta centrum. Ett lättillgängligt område med möjlighet till friluftsliv året om. Skogen är gles och lätt att utforska. Här finns mest barrträd och några av dem nästa 200 år gamla. Också 200 år gammal är grunden till en väderkvarn. Intill den ligger Kvarnkojan, Granåsstugan och en stor äng. I Granåsstugan har vi i Friluftsfrämjandet våffelstuga på vintrarna och motionsbingo och tipspromenad under höst och vår. I skogen finns det många stigar att utforska men också flera uppmärkta leder. Bland annat den tillgänglighetsanpassade “Tallstigen” och det 2 km långa elljusspåret. På vintern finns konstsnöspår för längdskidåkning i elljusspåret, en pulkabacke vid Kvarnkojan och en skidbacke i anslutning till reservatet. Till Granåsen tar du dig enkelt både kommunalt och med bil. Vill du förlänga äventyret går det även bra att gå eller cykla från centrala Bålsta.

Läs mer om Granåsen här

Följ oss på sociala medier för mer bilder från dessa naturområden, men även från våra många andra äventyr