Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Visst vill du ge en gåva?

Ett stort tack till alla lokalavdelningar som glädjande hörsammat vårt upprop och bidragit med en gåva till Gösta Frohms Skogsmullestiftelse.

Med gåvorna kan vi fortsätta att uppmärksamma och belöna ledare som tänker utanför ramarna, använder fantasin för att göra en skapande insats och bidrar med att utveckla Skogsmulleverksamheten som vi alla sedan kan ta del av.

År 2017 firade vi att Skogsmulle genom 60 år har engagerat och inspirerat ledare och barn att vara rädda om naturen och i år har stiftelsen valt Eva-Lotta Backman från Finlands Svenska Idrott att ta emot Gösta Frohms Stipendium på 10 000 kr.

Eva-Lotta valdes för att hon på ett kreativt sätt möjliggör att Skogsmulleverksamheten utvecklas i den Svensktalande delen av Finland. Skogsmulle startade i Finland för 40 år sedan och Eva-Lotta har utbildat många Skogsmulleledare genom åren.

Om din lokalavdelning hör till dem som ännu ej hunnit bidra med en gåva till Gösta Frohms Skogsmullestiftelse finns det möjlighet att göra det nu. Visst är det fantastiskt att den uppskattade Skogsmulleverksamheten alltjämt leds av entusiastiska ledare över hela vårt land. Men inte bara i Sverige utan Skogsmulles lockrop ljuder också i skogarna i bland annat Japan, Finland, Ryssland, Lettland, Tyskland och Storbritannien. Varför inte knyta bidragets storlek till lokalavdelnings barnmedlemsantal, dvs x öre per barn.

Vi tackar på förhand.

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse
Jill Westermark, ordförande

 

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse, plusgiro: 169 45 32-1

Gösta Frohms Skogsmullestiftelse startade 1986 med tillgångar som Gösta ställde till förfogande. Personer, som önskade uppvakta Gösta på hans födelsedagar, uppmanades att bidra med medel till stiftelsen. Royalty från Göstas produktion av böcker fick också tillfalla stiftelsen. Stiftelsens styrelse arbetar helt ideellt.

Gåva till Skogsmulle-stiftelsen

Sätt in din gåva på plusgiro: 169 45 32-1.