Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder löpande, ungefär en gång i månaden under terminerna.

Vid mötena deltar alltid ledamöter och suppleanter - och vid en del möten även grenledare, valberedning eller funktionärer med andra uppdrag.

Om du som medlem har ärenden som du vill att styrelsen ska ta upp bör du kontakta ordföranden eller någon annan i styrelsen två veckor innan mötet så att det finns möjlighet att planera och förbereda ditt ärende.

 

MÖTESTIDER

2021-08-04 - kl 18:00 - TEAMS eller Fysiskt möte

2021-09-01 - kl 18:00 - TEAMS eller Fysiskt möte

2021-10-07 - kl 18:00 - TEAMS eller Fysiskt möte

2021-11-18 - kl 18:00 - TEAMS eller Fysiskt möte