Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Aktuell info om covid-19 från vår styrelse

2022-02-09

Idag släppte regeringen de flesta restriktionerna så Stockstugan och KG  är åter öppnat för all verksamhet men med rekommendation om att följa de gällande råden från Folkhälsomyndigheten om att stanna hemma vid symptom och fortsätta med god handhygien.

2022-01-13 uppdatering från Lunds styrelse

Styrelsen har beslutat att hålla Stockstugan och KG stängda tills vidare pga covid.

2021-08-23 uppdatering från Lunds styrelse

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och idag gäller max 50 inomhus. Vi har därför beslutat öppna upp Stockstugan för övernattning samt och KG för aktiviteter, utlåning  under förutsättning att FMH:s riktlinjer följs.

2021-07-17 uppdatering från Friluftsfrämjandets Riksorganisation

I de fall där en kommun, region eller Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala och/eller regionala skärpta allmänna råd så ska Friluftsfrämjandet självklart även följa dessa (lokalt/regionalt).

För att minska risken för smittspridning ska

 • personer som deltar i verksamheten vara friska.
  ett fysiskt avstånd (mellan personer över 18 år, och som inte umgås nära utanför Friluftsfrämjandets verksamhet) på minst en meter upprätthållas.
  alla som deltar i verksamheten tvätta händer noga och ofta.
  trängsel och folksamlingar undvikas

Verksamheten bör dessutom genomföras utomhus (eller digitalt). Eller, inomhus med anvisade sittplatser där grupper om max 8 personer ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra grupper.

Friluftsfrämjandets verksamhet genomförs främst i lokalavdelningarna av utbildade ledare. I våra ledarutbildningar ingår kunskaper och färdigheter för trygga och säkra äventyr. Dessa kunskaper och färdigheter ska användas för att omsätta innehållet i denna text till verksamhet som har minimal risk för smittspridning. Vi rekommenderar nära dialog och avstämning mellan ledare och styrelsen kring specifika säkerhetsplaner (inkl. fokus på covid-19) för alla verksamheter.

Denna text publicerades först under våren 2020, och uppdateras löpande utifrån nya lagar, samt nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Även om vaccineringen nu har kommit igång så är det viktigt att vi alla håller i, håller ut och fortsätter hålla avstånd.

2021-06-01 kl. 09:50 uppdatering från Friluftsfrämjandet Riksorganisation

För att minimera risken för smittspridning ska

 • personer som deltar i verksamheten vara friska.
 • verksamheten genomföras främst utomhus (eller digitalt), och (om det ej går att undvika) endast med maximalt 8 vuxna personer inomhus.
 • ett fysiskt avstånd (mellan personer över 18 år, och som inte umgås nära utanför Friluftsfrämjandets verksamhet) på minst en armlängd upprätthållas.
 • alla som deltar i verksamheten tvätta händer noga och ofta.
 • trängsel och folksamlingar undvikas.

Friluftsfrämjandets verksamhet (äventyr, utbildningar och möten) ska dessutom anpassas enligt nedan.

 • Storleken på grupper utomhus är maximalt 100 personer.
 • Resor till och från kan göras med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att undvika risk för trängsel vid stationer, förlägga verksamheten på cykelavstånd, eller resa med bil).
 • Övernattningar genomförs med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att använda många små tält istället för att flera delar på ett tält, och endast ett fåtal personer per sovrum).
 • Matlagning och måltider genomförs med minimal risk för smittspridning (exempelvis genom att inte laga mat tillsammans samt att äta utomhus).

Om någon eller några av deltagarna/ledarna är i riskgrupp så ska verksamheten genomföras inom tidsmässigt kortare aktiviteter (förslagsvis max ett fåtal timmar) och i ett lokalt naturområde, eftersom det ger mycket goda förutsättningar för anpassningar (enligt ovan).

2021-02-05 kl 15:50 uppdatering från Friluftsfrämjandets Riksorganisation:
Idag har Riks reviderats sina regler ang covid-19 vad gäller ålder. Verksamheten ska anpassas genom att storleken på grupper under aktiviteten är maximalt 8 personer som är födda 2001 eller tidigare, inkl. ledare och föräldrar.
Barn födda 2002 eller senare omfattas INTE av rekommendationen om maximalt 8 personer per grupp.

2021-01-25 kl. 14:00 uppdatering från Friluftsfrämjandets Riksorganisation
Skridskoskola med barn och ett fåtal ledare är ok att genomföra inomhus i ishall, förutsatt att övriga rekommendationer följs.

2021-01-04 kl. 11:30 uppdatering från Friluftsfrämjandets Riksorganisation
Idag har Riks reviderats sina regler ang covid-19 vad gäller antalet personer. Verksamheten ska anpassas genom att storleken på grupper under aktiviteten är maximalt 8 personer som är födda 2004 eller tidigare, inkl. ledare och föräldrar.
Barn födda 2005 eller senare omfattas INTE av rekommendationen om maximalt 8 personer per grupp.

2020-12-20 kl 16:00 uppdatering från Friluftsfrämjandets Riksorganisation

Reglerna har återigen uppdaterats från Friluftsfrämjandets Riksorganisation efter regerings presskonferens den 18/12 2020. För att eventuellt möjliggöra att små grupper av personer som har regelbunden kontakt kan komma ut i naturen, har Friluftsfrämjandets Riksorganisation beslutat att verksamheten ska anpassas genom att storleken på grupper under aktiviteten är maximalt 4 personer som är födda 2004 eller tidigare, inkl. ledare och föräldrar.
Barn födda 2005 eller senare omfattas INTE av rekommendationen om maximalt 4 personer per grupp.

2020-11-20 kl. 15:30 uppdatering från Lunds styrelse

Vänligen förmedla den information du/ni anser vara relevant till era gruppdeltagare inklusive eventuella målsmän.

Vi lever verkligen i en föränderlig tid där Covid-19 ändrar vår planering fortare än vad vi ibland hade önskat. Reglerna har nu uppdaterats och förtydligats från Friluftsfrämjandets Riksorganisation. De betonar att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne ska följas först och främst. Kom ihåg att syftet med åtgärderna just nu är att minska spridning av Covid-19 i samhället.

För att eventuellt möjliggöra att små grupper av personer som har regelbunden kontakt kan komma ut i naturen, har Friluftsfrämjandets Riksorganisation beslutat att verksamheten ska anpassas genom att storleken på grupper under aktiviteten är maximalt 8 personer som är födda 2004 eller tidigare, inkl. ledare och föräldrar.
D.v.s. att barn födda 2005 eller senare omfattas inte av rekommendationen om maximalt 8 personer per grupp.

Men tänk på att ingen i gruppen ska ha sjukdomssymptom av något slag, man ska undvika fysisk kontakt med personer utanför eget hushåll och att reglerna för distansering, handhygien, etc. måste följas under aktiviteten.

Vänligen läs informationen från Riksorganisationen på följande länk för mer information www.friluftsframjandet.se/aktuellt/covid19/

Vid frågor vänligen kontakta kansliet som vid behov förmedlar direktkontakt med styrelsen.

Tack alla för ert fantastiska tålamod och engagemang!

Mvh, Markus Arebom, Ordförande Friluftsfrämjandet Lund

2020-11-18 kl. 20:45 Nytt beslut från styrelsen

Friluftsfrämjandet Lunds styrelse har idag 2020-11-18 kl. 20:45 beslutat att vi, med omedelbar verkan, tillämpar nuvarande riktlinjer från Friluftsfrämjandets Riksorganisation, Folk-hälsomyndigheten och Region Skåne.

Detta gäller oavsett ålder på deltagare och ledare:

 • Vi tillåter inte aktiviteter med grupper över 8 personer.
 • Gruppverksamhet med maximalt 8 personer (inkl. ledare) får genomföras om aktiviteten är utomhus och om man håller avstånd till varandra.

Vi ber alla ledare att läsa Riksorganisationens senaste Covid-19 uppdatering på www.friluftsframjandet.se

Detta beslut gäller tills vidare.

Vid frågor vänligen kontakta kansliet lund@friluftsframjandet.se som vid behov förmedlar direktkontakt med styrelsen.

Mvh, Markus Arebom, Ordförande Friluftsfrämjandet Lund

2020-10-29 All organiserad gruppverksamhet ställs in t.o.m. 17/11

På grund av den rådande situationen med ökad spridning av Covid-19 i Skåne och med hänvisning till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Skåne har styrelsen för Friluftsfrämjandet Lund beslutat att f.r.o.m. den 29/10 ställa in all organiserad gruppverksamhet i tre veckor t.om. 17/11 2020.

Det var ett svårt beslut men som vi ser det ett nödvändigt beslut. Vi inser vikten av att vara ute i naturen men det är också viktigt att vi som stor förening i Lunds kommun tar vårt samhällsansvar under denna period.
Vi kommer att ta en ny diskussion och nytt beslut om tre veckor.

(2020-11-16 klargörande: nytt styrelsemöte sker på kvällen 18/11 och därefter kommer nytt besked hälsar kansliet)

Att vara ute i naturen är fortfarande möjligt för familjer och individer och vi vill uppmuntra alla att göra det på ett säkert sätt.
Undvik trängsel och allmänna kommunikationsmedel och tvätta händerna ofta, men njut av att vara ute.

Med vänliga hälsningar

Markus Arebom

Ordförande Friluftsfrämjandet Lund

2020-09-15 Förtydligande vad gäller övernattning
Flera ledare har frågat om regeln om ett liggunderlags avstånd vid övernattning i vindskydd skulle kunna ersättas med att man ligger omlott, dvs skavfötters med varannan med huvudet utåt, varannan inåt?
Svaret är nej.
Regeln om ett liggunderlag emellan är ju till för att glesa ut. Ligger man omlott så har man fortfarande lika många personer i vindskyddet som sover, vaknar, kryper runt, gräver i sina packningar etc. Att ligga omlott löser kanske själva sovandet men motverkar att vi försöker hålla glest mellan deltagarna. Vi rekommenderar alla grupper att boka ett större vindskydd, eller kanske två som ligger nära istället.

2020-08-27 Styrelsens uppdatering hösten 2020

2020-06-17 Styrelsens uppdatering inför hösten

2020-06-01 Styrelsens uppdaterade beslut

2020-04-02 Styrelsens beslut samt Flytt av Camp Eld

2020-03-23 Styrelsens rekommendationer

Informarion om Covid-19 från vår Riksorganisation

2020-05-19 Generalsekreterarens uppdatering