Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Tack till

Ett varmt TACK till de fonder, stiftelser och sponsorer som möjliggör våra små och stora äventyr - ni stöttar oss genom bl a ledarutbildning, inköp av säkerhetsmateriel och utlåningsprylar (tält, kanoter, grytor m.m.) och profilmateriel.

Stiftelsen De lekande barnens fond

Stort tack till Stiftelsen De Lekande Barnens Fond för medel till 15 ungdomars ledarutbildning i januari 2020.

Staty av två barn som leker

Folke Ljungdahls stiftelse

Vi tackar Folke Ljungdahls stiftelse för bidrag till att renovera Kvisten vintern 2019/2020.

Sparbanksstiftelsen Finn

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Finn för bidrag våren 2019 till att köpa in 1 kanot med tillbehör, samt 1 projektor till vår föreningslokal KG

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för bidrag våren 2019 till inköpav 35 tarpar til våra barngrupper samt 270 knoprep till våra lufsargrupper.

 

Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Tack för bidrag 2018 till att ledarutbilda några ungdomar i Sommarfjäll steg 1.

Sparbanksstiftelsen Finn

Vi tackar Sparbanksstiftelsen Finn för bidrag våren 2018 till Camp Eld i maj 2018, vår stora läger för alla barn- och ungdomsgrupper. Stort tack även för bidrag till inköp av tapar till våra barn-och ungdomsgrupper 2018 .

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta

Stort tack till Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta för bidrag 2018 till inköp av kanot och knoprep.

Folke Ljungdahls stiftelse

Vi tackar Folke Ljungdahls stiftelse för inköp av tapar till våra barn-och ungdomsgrupper 2018 .

Lunds kommun

Tack för anläggningsbidraget vi fick 2018 för att kunna renovera Stockstugan.

Crafoordska stiftelsen

Ett varmt tack till Crafoordska stiftelsen för inköp av bl a 1:a hjälpen-påsar samt profilmateriel 2017.

Studiefrämjandet är Friluftsfrämjandets eget studieförbund!

Studiefrämjandet har 18 medlemsorganisationer varav Friluftsfrämjandet är en!

Som ett av få helt partipolitiskt och religiöst fristående studieförbund och med en bred ämnesprofil inom framförallt natur, friluftsaktiviteter, djur och kultur är Studiefrämjandet en bra samarbetspartner för många.

Via Studiefrämjandet kan Friluftsfrämjandet få hjälp med att planera och starta kurser och studiecirklar, utbilda ledare i både grundläggande och fördjupad cirkelledarkunskap och kanske t.o.m. låna en lokal för verksamhet som vi samarbetar kring. Studiefrämjandet har kontor, lokaler och kontaktpersoner på en rad platser! Se www.studieframjandet.se för info om dessa.

På hemsidan hittar duockså information om Studiefrämjandets övriga verksamhet, bl.a. många arrangemang som är öppna för allmänheten. För information i Lund se www.studieframjandet.se/mittskane