Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Säkerhet och krishantering

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att alla Lunds aktiviteter genomförs på ett tryggt och säkert sätt genom att se till att samtliga ledare erbjuds och går utbildningar som är relevanta för den grupp man leder så att ledarna på bästa sätt kan planera och genomföra aktiviteterna. Även om man som ledare gjort alla förberedelser noggrant och vädret är på topp kan alltid något oplanerat och oförutsett tyvärr hända och olycka vara ett faktum. Då är det extra viktigt att man som ledare har rätt kunskap och verktyg för att hantera situationen på bästa sätt.

Updaterad 2023-01-16

Checklista säkerhet från styrelsen

Gå igenom denna inför varje träff, läger, skidresa, fjällvandring.

Läs på och prata med dina medledare

Vi rekommenderar alla aktiva ledare i Lunds lokalavdelning att läsa mer om hur vår Riksorganisation tänker kring säkerhet och krishantering (längre ned).

Och att ni pratar igenom vilken kunskap ni själva som ledare besitter, så att ni snabbare kan agera ute på fältet; te x kanske någon är yrkesverksam inom sjukvården, militären, polisen, massmedia, eller som psykolog eller präst?

Det kan var skönt att veta hur ni vill dela upp er vid en olycka;

  • vem tar han om den skadade?
  • vem ringer efter hjälp och kontaktar kansliet och anhörig/a?
  • vem tar hand om de övriga deltagarna?

Om något händer - OLYCKA/SKADA

Ledare 1 ger första hjälpen vid behov
Ledare 2 larmar polis/räddningstjänst 112 för att påkalla räddning och vård
Ledare 2 ringer Friluftsfrämjandets krisnummer (se nedan)
Ledare 2 ringer närmast anhörig
Ledare 2 ringer Titti på kansliet (mobilnr)
- Titti informerar Lunds ordförande om vad som skett
Ledare 1 följer med skadade till sjukhus vid behov
Ledare 2 samlar övriga gruppen
- Ta hand om de mest chockade
- Låt dem sitta nära varandra
- Värme
- Toalettbesök
- Vatten (ej till skadade)
- Eventuellt något att äta (ej till skadade)

Prata aldrig med media eller nyfikna privatpersoner

Prioritet för gruppens ledare är alltid att ta hand om skadade samt resten av gruppen. 

Kommer det nyfikna människor eller massmedia be dem att inte fotografera den/de som är skadad/e och lämna inga uppgifter om den/de skadad/e.

Om du som ledare, förtroendevald eller anställd blir kontaktad av media vid en allvarlig olycka eller händelse ska du inte uttala dig, utan istället vända dig till Friluftsfrämjandets krisledningsgrupp (se numret nedan).
Du kan läsa mer om hur de hjälper både dig och Lunds lokalavdelning här

Krisledningsgrupp och krisnummer
(ICE - in case of emergency)

Friluftsfrämjandet har en krisledningsgrupp som snabbt kan aktiveras när en allvarlig händelse inträffar. Gruppens uppgift är att vara stöd och avlastning för ledaren, att vid behov aktivera samhällets krisstödssystem samt att hantera media. Krisledningsgruppen hanteras tekniskt av Securitas dygnet runt

*Ring 08-657 49 28 och ange vårt larm-id, 873534.

KRIS OCH SÄKERHETSINFORMATION FRÅN RIKSORGANISATIONEN

  • Logga in på Friluftsfrämjandets hemsida
  • Välj Verktyg & Materialbank
  • Klicka på Viktigt att veta
  • Välj undermenyn Kris och säkerhet

Eller klicka här

Här kan du ladda ner ett dokument som heter Handlingsplan vid kriser, en mycket bra sammanställning över hur man bör agera i en krissituation