Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Utlåning av Friluftsfrämjandet Lunds kanoter

HÄR FINNS ALL INFO NI SOM LEDARE BEHÖVER TA DEL AV FÖR ATT PADDLINGEN SKA BLI SÅ SÄKER SOM MÖJLIGT

Uppdaterad 2020-02-05

Utlåning sker endast till våra egna grupper inom Friluftsfrämjandet Lund under förutsättning att gruppen uppfyller kraven nedan (se rubrik Viktigt).

Vi har idag 18 kanoter (märke Linder 525) och 2 kanotsläp att använda till utflykter runtom i Skåne.
Lilla släpet lastar 6 kanoter och har flak:
Stora släpet lastar 8 kanoter och saknar flak.

Det finns även möjlighet att använda 3 kanoter som ligger låsta på gammalt släp vid Skryllesjön.

VIKTIGT

 • För att paddla med gruppen krävs att minst 1 vuxen ledare (över 18 år) deltar.
 • Minst 1 ledare, vuxen eller ungdom, ska vara kanotutbildad oavsett var gruppen paddlar.
 • För paddling i Skryllesjön och lugna vatten (ex. Kävlingeån) utan forsande krävs fortbildning i Lunds lokalavdelnings regi, eller motsvarande.
 • För paddling i sjöar och större vattendrag krävs Friluftsfrämjandets utbildning "Kanadensare steg 1", eller motsvarande som ger Paddelpassets Nivå 2 grön.
 • Vuxna ledare är ansvariga och får ej lämna minderåriga ensamma på vattnet.
 • Alla ledare och deltagare ska kunna simma minst 200 m.
 • Varsamhet vid lastning, nedtagning och upptagning av kanoter, tack!
  Var alltid 2 personer när ni lyfter kanoten.

HA RESPEKT FÖR VATTEN

Att paddla är kul men ansvarsfullt, så ta inga onödiga risker när ni paddlar. Använd sunt förnuft. Det är alltid OK att avbryta.

FLYTVÄST

Flytväst är obligatorisk och ska alltid bäras, låst med grenrem. Alla våra västar är CE-märkta och godkända. Räddningsväst med krage ska användas av barn under 30 kg.

SYNPUNKTER?

Förslag på förbättringar eller övriga synpunkter tas gärna emot via
kanot.lund@friluftsframjandet.se

Paddla på och ha kul på vattnet hälsar Titti på kansliet

 

 

BOKNING

All bokning sker via mejl till kansliet, först till kvarn gäller. Även ledare under 18 år får boka. Bokningen är klar först när ni fått bekräftelse från kansliet.
Det går bra att boka upp till 1 år i förväg.

UTHÄMTNING

Ansvarig person som hämtar kanot, släp och/eller utrustning ska vara minst 18 år och visa ID.

Nycklar hämtas i Skrylles reception.
Se www.skrylle.se för aktuella öppettider.

Vid uthämtning ansvarar gruppens ledare gemensamt för besiktning av kanoter, släp och all övrig utrustning (t ex paddlar, flytvästar, vagnar, öskar, hinkar, packtunnor m.m.).

Paddling i Skryllesjön

För nybörjarpaddling i Skryllesjön finns mellan april-okt/nov 3 kanoter på plats på ett låsbart släp nere vid sjön. Enbart Skrylles vaktmästare får köra ner/upp släpet. Gruppen bär själva ner/upp paddlar, flytvästar samt hink + svamp.

Kanot

Var alltid minst 2 personer när ni lyfter kanoterna.
Surrningen av kanoterna på släpet är förarens ansvar.

Släp

Släp ska alltid vara låst vid er ankomst (är det inte det hör av er till kansliet).
Föraren ska ha giltigt körkort för denna typ av släp.
Innan avfärd ansvarar föraren för kontroll av släpet enligt checklistan på kanotförrådets dörr, samt se till att varningsflagga sitter på plats.
Glöm inte att kontrollera däcktryck (ska normalt vara 2,5) och följ instruktionerna om lastning (kultryck) som är anslagna på dörrarna.

Lilla släpet (lastar max 6 kanoter)

Står i kanotförrådet. Kanoterna går ej att låsa fast.
Paddlar lastas på flaket. Flytvästar, hinkar och svampar etc. lastas i fordon eller i säckar som knyts igen och surras fast på flaket (annars kan de blåsa av släpet).

Stora släpet (lastar max 8 kanoter)

Står utomhus vid Kvisten. Kanoterna är fastlåsta med stag.
Detta släp saknar flak = alla prylar får tas i andra fordon.

Övrig utrustning

 • Flytvästar hänger i taket
 • Paddlar hänger på väggen längst in t.h.
 • Svampar och däckpump finns i korg på dörrens insida
 • Varningsflaggor och adaptrar till släpens elkoppling, extra sitsar, bogserlinor för kanoter, öskar och hinkar finns på bänken längst in
 • Vagnar står t.v. på golvet
 • 3 stora dunkar med skruvkork för dricksvatten står på golvet

Ta bara det ni behöver (max det antal som ni är deltagare).

ÅTERLÄMNING

Kan ni inte återlämna i tid meddela kansliet via mobiltelefon.
Allt ställs tillbaks på den plats där det hämtats, om annan plats inte överenskommits med kansliet. Allt är väl rengjort och i samma skick som vid hämtning, bortsett från normalt slitage.

Kanot

Varje kanot tvättas och rengörs noga (in- och utsida) m h a hink och svamp, antingen på paddelplatsen direkt efter paddlingen eller i Skrylle (vattenslang och avlopp mitt emot vedbon). Saknas nyckel till vattenkranen hänger en reservnyckel i vedbon.

Släp

Kontrollera att släp är helt tomt och låst och att däcken är pumpade.
På 8-släpet och släpet vid Skryllesjön ska även alla stag vara låsta.

Övrig utrustning

Rengörs noga och flytvästarna torkas i möjligaste mån.

Nycklar

Nycklar återlämnas i receptionen.

SKADOR/FÖRLUST

Eventuell förlust eller skada av kanot eller släp anmäls omedelbart till kansliets mobiltelefon.

FEL/-FÖRBÄTTRINGSANMÄLAN

Förlorad utrustning, eventuella skador eller något som inte fungerar mejlas omgående till både kansliet och kanotfunktionärer

Ange nummer på skadad kanot/flytväst/paddel eller övrig utrustning.
Trasig kanot markeras och kansliet informeras.
Trasig utrustning läggs på bänken längst in.

Vid uppenbar vårdslöshet kan skador komma att solidariskt debiteras gruppens ledare och deltagare som paddlat.
Exempel: Körs stödhjulet sönder pga. att det inte är uppvevat ordentligt eller om flytväst lagts för nära eld och delvis smält (obrukbar) står gruppen för inköp av nytt.

 

 

Nedan kan du klick för att se vilka flytvästar, paddlar och övriga prylar vi har till utlåning. Kommer ny lista under september 2019