Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

LEDARE VUXNA

Info till er som leder inom vår Äventyrliga vuxenverksamhet

Skicka in planerade aktiviteter

Ange alltid att vi genomför aktiviteten i samarbete med Studiefrämjandet Skåne-Blekinge.

Så fort ni är klara att lägga ut en aktivitet så skicka anmälda om den via mejl till Lars-Henrik på Studiefrämjandet Skåne-Blekinge samt Titti på kansliet

Ta betalt av deltagarna

Sker alltid via Swish till 123 568 56 15
Be att de skriver in vad, var och vem (huvudledare)
Ex vandring Frostavallen med Emma

Rapportera närvaro och betalningar

Efter aktiviteten skicka närvaron till Titti på kansliet

För och efternamn på deltagare och ledare

Markera vilka deltagare som är medlemmar och hur mycket var och en har betalt via Swish

Utlägg ni har

Gäller både de kostnader ni ev. har under rekognisering samt själva aktiviteten.

Inköp av te x gasol, grillkol, mat samt utlägg för bensin eller buss.

Fota kvitto och mejla in till Titti på kansliet alternativt ge mig i handen.

Skriv kort till vilken aktivitet kvittot hör.

Önskar ni milersättning (i dagsläget 20190817 är den 18:50 kr per mil) så skriv ned vart ni har åkt och totalt antal km i mejlet (inget kvitto behövs).

Jag betalar ut ersättning till er snarast.

Låneutrustning från kansliet

Varje ledare får låna följande av kansliet:

 • 1 x (numrerad) 1:a hjälpen påse (vattentät)*
 • 1 x (numrerad) Tarp/presenning
 • 1 x (numrerad) Vimpel
 • 1 x (numrerad) ledarhandebok från Riks

*när ledare har gått speciell HLR-utbildning får man även låna en Pocketmask

Låna från Studiefrämjandet

Lokaler eller högtalarväst - kontakta Lars-Henrik

Förväntningar på vandringsledare inom Äventyrliga Vuxna

Här har vi försökt sammanfatta vad vi som redan är ledare tycker vi ställer för förväntningar på oss själva när vi ledare vandringar runt om i Skåne.

Leda en grupp ut i naturen regelbundet

Normalt en till två gånger per månad

Ansvara för

 • hela gruppen under vandringstiden
 • att hålla ihop en grupp under en vandring
 • att gruppen trivs och mår bra under vandringens gång
 • att hålla gruppen under uppsikt under vandringens gång och kolla av tempo, skador, gruppsammanhållning m.m.

Samarbeta med andra ledare

 • Att kunna samarbeta med andra ledare och be om hjälp vid behov. 
 • Att kunna hålla i vandringar tillsammans med en hjälpledare. 

Rekognisera i förväg

Försöka ge sig ut och rekognosera turen innan vandringen genomförs tillsammans med andra ledare och/eller medlemmar i Äventyrliga Vuxna (då gäller inte olycksfallsförsäkringen för deltagarna?). Här kommer man ofta underfund med risker, tempo, underlag, natur, tidsaspekt på vandringen, stopp för fika och lunch, toalettbesök, parkeringsmöjligheter m.m.