Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Fotografering/Sociala Medier

Uppdaterad 2022-06-02

Respektera alltid de deltagare och ledare som i SportAdmin är markerade med ikonen "överkryssad kamera". Det betyder att personen inte tillåter att hen fotograferas.

LUNDS STYRELSE HAR 2015 BESLUTAT ATT:

Ta gärna bilder under era äventyr men se till att ALLTID be om DELTAGARENS (OM MINDERÅRIG BEHÖVS FÖRÄLDRARS) tillstånd INNAN du som ledare publicerar bilderna, oavsett var du publicerar dem.

Nedan följer Riksorganisationens regler för publicering av bilder på Friluftsfrämjandets webbplats:

Vi frågar alltid om det är ok att lägga ut bilderna innan vi fotograferar på ett evenemang eller aktivitet. Vi informerar också om att bilderna kan användas i annonser, tidningar, foldrar och på annat sätt som har med Friluftsfrämjandet att göra, eftersom det är svårt att hålla isär rättigheterna annars. Vi lägger aldrig ut en bild med barn om vi inte fått tillstånd av föräldrarna. Fotografens namn publiceras om det är adekvat. På vår webbplats publiceras inte fotografens namn. När det gäller professionella fotografer gäller det avtal man kommit överrens om men även de bilderna måste följa reglerna från datainspektionen.

Så här säger datainspektionen

Föreningslivet
"En förening kan, med stöd av missbruksregeln, publicera bilder och löpande texter från evenemang, tävlingar och liknande på föreningens webbplats så länge publiceringen inte är kränkande enligt personuppgiftslagen. En bild från en fotbollsmatch eller en artikel om ett klubbmästerskap i tennis är exempel på vad som normalt inte kan anses kränkande. En förening som "hänger ut" en medlem som stängts av på grund av olämpligt uppträdande är däremot ett exempel på en publicering som skulle kunna vara kränkande."

Och här kan ni läsa mer:

http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/publicering-pa-internet/