Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Försäkringar för ledare

Som ledare är du täckt av både av en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring via Friluftsfrämjandets Riksorganisation

Uppdaterat 2021-05-07

Olycksfallsförsäkring

Har du några funderingar kring dessa försäkringar hör av dig till Titti på kansliet.

Alla medlemmar som betalt medlemsavgiften omfattas av ett grundläggande försäkringsskydd om olyckan skulle vara framme.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandet (Riksorganisationen, regioner eller lokalavdelningar) anordnad verksamhet (även utbildningar och förberedande aktiviteter/rekogniseringsturer) samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Försäkringen gäller även för icke medlemmar under av föreningen arangerade enstaka prova-på aktiviteter samt för icke medlemmar som deltagare i projekt likt "Meningsfull väntan".

Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.

Försäkringen innehåller esrättningsmoment som akutersättning, tandskadekostader, skadade kläder ocg glasögon, sönderklippta kläder i samband med vård, kristerapi, invaliditet och dödsfall. Det finns beloppsbegränsingar.

Observera att försäkringen är ett grundskydd och att Friluftsfrämjandet Lund rekommenderar att den kompletteras med andra olycksfallsförsäkringar om gäller under aktiviteter och övrig fritid.

Aktuella försäkringsvillkor samt information om hur du gör en skadeanmälan hittar du som inloggad under

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/forsakringar/forsakring-for-medlemmar/

ANSVARSFÖRSÄKRING

Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring under samma tider som ovan. Ledare är försäkrade under aktiviteter som genomför i Europa. Kontakta kansliet om det inträffar något så hjälper vi er vidare.

AKTIVITETER MED 3:E PART

Ordnar ni aktiviteter där ni hyr in 3:e part ( t ex guide, klätterinstruktör) så gäller att Friluftsfrämjandet Lund står som arrangör för hela aktiviteten, från start till slut. Då gäller både olycksfalls- och ansvarsförsäkringen (ovan) under förutsättning att ni som ledare är med under hela aktiviteten (ni får alltså inte smita ifrån för att fika medan 3:e part leder aktiviteten