Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

BEGRÄNSAT UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET

För att trygga säkerheten för våra yngre deltagare inför Lunds lokalavdelning våren 2019 krav på att alla aktiva ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar som har nära och regelbunden kontakt med barn och ungdomar under 18 år ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Uppdaterad 2020-05-13

Utdrag ur belastningsregistret

Enligt lagen 2013:852 om registerkontroll har föreningar rätt att begära in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för personer som ska arbeta med minderåriga.

På Friluftsfrämjandets Riksstämma i maj 2018 beslutades att alla aktiva ledare, funktionärer och styrelsemedlemmar som har nära och regelbunden kontakt med barn och ungdomar under 18 år ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Syftet med detta är att ta ännu ett steg för en ökad trygghet för barn och unga i vår verksamhet.

Sedan våren 2019 begär därför Lunds lokalavdelning in dessa utdrag.

Är du ledare (eller hjälpledare i skridskoskolan) som har ett ledaruppdrag i vår lokalavdelning som gör att du påverkas av detta beslut ber vi dig därför att lämna in ett begränsat utdrag ur ditt belastningsregister.

Läs mer om vad polisen skriver angående detta och få hjälp med hur man fyller i blanketten här.

För att beställa intyg
Klicka på länken:

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf.

Formuläret ska sändas till Polismyndigheten.
Polisen godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.
Utdraget skickas till din bokföringsadress.

Du skickar/lämnar ditt intyg till Friluftsfrämjandet Lund så här:
När du får kuvertet från polisen har du rätt att öppna kuvertet om du önskar.

A) Lägg det i den låsta lådan i ledarförrådet i Skrylles receptionen

B) Stoppa det i ett annat kuvert och skicka till:

Friluftsfrämjandet Lund
Kansliet

Skryllegården
Hardeberga 161
247 91 Södra Sandby

C) Lämna det personligen till Titti, Karin eller Jenny på kansliet under kontorstid (ingen annan person tack)

Genom att skicka/lämna in utdraget på detta sätt går du med på att vi förvarar ditt utdrag fram tills styrelsen har möjlighet att hantera det och även att det förstörs efteråt (vi kommer inte skicka/ge tillbaks utdraget till dig om du inte uttryckligen begär det).
Skulle det finnas något på utdraget kommer vi förvara utdraget tills vi kontaktat dig.

Styrelsen hoppas att alla inom föreningen ser positivt på vårt mål att erbjuda en bra kvalitet och säkerhet för vår verksamhet.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår ordförande Markus Arebom markus.arebom@friluftsframjandet.se

Å styrelsens vägnar

Karin Lindberg, kanslist