Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Covid-19 och Friluftsfrämjandet

2021-09-22

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek.

För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomför Friluftsfrämjandet, utöver ordinarie verksamhet, flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten. Dessutom erbjuder våra förskolor I Ur och Skur stöd till andra förskolor som vill arbeta mer med utomhuspedagogik.

Denna text konkretiserar hur Friluftsfrämjandet agerar med anledning av covid-19. Friluftsfrämjandet följer gällande lagar, föreskrifter och råd. Och konstaterar att från och med 29/9 upphävs alla föreskrifter som direkt påverkar vår verksamhet.

I de fall där en kommun, region eller Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala och/eller regionala skärpta allmänna råd så ska Friluftsfrämjandet följa dessa (lokalt/regionalt).

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19.

För att minska risken för smittspridning ska personer som deltar i verksamheten vara friska samt tvätta eller sprita händerna noga och ofta.

Friluftsfrämjandets fokus är roliga, trygga och lärorika äventyr. Vår verksamhet genomförs främst i lokalavdelningarna av utbildade ledare. I våra ledarutbildningar ingår kunskaper och färdigheter för trygga och säkra äventyr. Vi rekommenderar nära dialog och avstämning mellan ledare och styrelsen kring specifika säkerhetsplaner för alla verksamheter.

Denna text publicerades först under våren 2020, och uppdateras löpande utifrån nya lagar, samt nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Med vänliga hälsningar,
Ann-Louise Samuelsson, tf. generalsekreterare

 

Frågor ang. hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet
Om du som medlem har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med ledaren för aktuell friluftsaktivitet eller styrelsen i din lokalavdelning. Om du som ledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med grenledaren/styrelsen i din lokalavdelning.

Om ni som styrelse i en lokalavdelning har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen/anställda/utbildningsteam i er region. Om du som kursledare har frågor kring hur covid-19 påverkar Friluftsfrämjandets verksamhet så diskutera det i första hand med styrelsen i din region, eller verksamhetsansvarig på rikskontoret.