Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Covid-19 och Friluftsfrämjandet

2022-01-10

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek.

För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så har Friluftsfrämjandet, utöver ordinarie verksamhet, genomfört flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten.

Denna text konkretiserar hur Friluftsfrämjandet agerar med anledning av covid-19. Friluftsfrämjandet följer gällande lagar, föreskrifter och råd.

Generellt bör så mycket verksamhet (aktiviteter, utbildningar, möten) som möjligt genomföras utomhus eller digitalt.

För att minska risken för smittspridning ska personer som deltar i Friluftsfrämjandets aktiviteter vara friska samt tvätta eller sprita händerna noga och ofta. Och generellt uppmuntras till avstånd samt att undvika trängsel, t.ex. i kollektivtrafiken. Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas.

Vid verksamhet inomhus med fler än 20 deltagare ska alla deltagare sitta på anvisade platser, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas gruppens storlek till max 8 personer och 1 meters avstånd mellan olika grupper. Verksamheten behöver dessutom skapa förutsättningar för att trängsel undviks, t.ex. genom att sprida ut deltagarnas ankomsttid, ha särskilda in- respektive utgångar, markera avstånd och ha andra alternativ till fysiska köer.

Skridskoskola med barn kan genomföras inomhus i ishall, förutsatt att åtgärder för minskad risk för smittspridning genomförs.

I de fall där en kommun, region eller Folkhälsomyndigheten utfärdar lokala och/eller regionala skärpta allmänna råd så ska Friluftsfrämjandet följa dessa (lokalt/regionalt).

Friluftsfrämjandets fokus är roliga, trygga och lärorika äventyr. Vår verksamhet genomförs främst i lokalavdelningarna av utbildade ledare. I våra ledarutbildningar ingår kunskaper och färdigheter för trygga och säkra äventyr. Vi rekommenderar nära dialog och avstämning mellan ledare och styrelsen kring specifika säkerhetsplaner för alla verksamheter.

Denna text publicerades först under våren 2020, och uppdateras löpande utifrån nya lagar, samt nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Med vänliga hälsningar,

Ann-Louise Samuelsson, tf. generalsekreterare