Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötet hålls digitalt, i TEAMS, onsdag 10 mars 2021 kl 18:00.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor innan mötet. (2021-02-23)

Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda två veckor innan mötet.(2021-02-23) [Inga motioner inkomna 2021-02-25]

-----

Inbjudan 2021

Agenda

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Verksamhetsplan 2021

Budget 2021

Valberedningens förslag 2021

----

 

ANMÄLAN KRÄVS för att vi ska kunna upprätta röstlängd mm.