Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Påverkansarbete

Genom att värna vår arena - friluftsmiljön - skapar vi förutsättningar för framtida generationer att bedriva friluftsliv och bidrar samtidigt till ökad folkhälsa och livsglädje.

Friluftsmiljöprogrammet utgör grunden för Friluftsfrämjandets verksamhet och är utgångspunkt för arbete kopplat till friluftsmiljö. Ta del av handboken i lokalt påverkansarbete som ger en rad handfasta tips och råd. Det finns även en regional remissguide att ta hjälp av. Inspireras också av framtagna och publicerade debattexter

Externa tips och råd 

Flera organisationer och mydigheter har tagit fram material som är kopplat till arbete med remisser, du hittar det och annat användbart här: 

Svara på remiss, Om remisser och betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet, SB PM 2021:1, Regeringskansliet, Statsrådsberedningen.

Råd om språklig utformning:
Myndigheternas skrivregler (Ds 2001:32)


Statsrådsberedningens publikation Kommittéhandboken (Ds 2000:1)

Sveriges 16 miljömål

Sveriges friluftsmål, Naturvårdsverket

Mer friluftsliv – fakta om friluftslivets positiva effekter, Svenskt Friluftsliv

Friluftsliv för god folkhälsa, Naturvårdsverket

Attraktiv tätortsnära natur, Naturvårdsverket

Varje rörelse räknas - hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? SOU 2023:29 (regeringen.se)

Beskrivning av den kommunala detaljplaneprocessen, Salems kommun

Varmt välkommen att ta kontakt med regionen och Friluftsmiljörådet för stöd i ert påverkansarbete! 

För känedom finns Friluftsfrämjandet Region Mälardalen representerade i följande sammanhang: 

  1. Studiefrämjandet
  2. Gröna Kil-samarbetet/Rösjökilen och Angarnkilen inkl. referensgrupper
  3. Länsstyrelsen Södermanland (Naturvård)
  4. Länsstyrelsen Stockholm (Naturvård, Friluftsstrategi, del i referensgrupp i Skogsstrategi för Stockholms län).
  5. Svenskt Friluftsliv
  6. Mistra Sport & Outdoors
  7. Ledamöter i Länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer. Representanterna företräder Friluftsintresset i sina respektive delegationer i fyra olika län.
  8. Förbundet för Ekoparken 
  9. Föreningen Sörmlandsleden 
  10. Friluftsfrämjandet Region Mälardalen är representerat i ett flertal externa forum såsom utbildningsråd för program: Folkhälsostrategi för hållbar utveckling.