Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Organisation

Friluftsfrämjandet är geografiskt uppdelat i sex regioner. I Region Mälardalen finns ca 43 000 medlemmar fördelade på 55 lokalavdelningar. Vi på Region Mälardalen finns här för att stötta och hjälpa de lokalavdelningar som finns i regionen i deras arbete. Det gör vi dels genom att planera och administrera ledarutbildningar inom flera friluftsgrenar. Vi gör det också genom att stötta lokalavdelningar i deras organisatoriska arbete, t ex styrelsearbete, planering och utveckling av verksamheten mm. Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig!

Regionstyrelse

Det här är Region Mälardalens styrelsesammansättning för verksamhetsåret 2024.


Verksamhetsgrupper och råd

Nedan finner du namn och lokalavdelning på de personer som ingår i våra olika verksamhetsgrupper och råd. Medlemmarna är utsedda av regionstyrelsen och arbetar ideellt för att utveckla respektive verksamhetsgren med stöd från regionkontoret.Regionkontoret

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på regionkontoret. Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar.


Valberedning

Valberedningens uppdrag är att varje år föreslå ledamöter till Regionstyrelse i den ordning ledamöternas mandatperiod löper ut. Valberedningen ska även föreslå personer för fyllnadsval då det behövs. Valberedningen ska även föreslå revisorer med personliga suppleanter. Här presenteras valberedningen som utsågs av Regionstämman 2024.


Protokoll styrelsemöten

Här finns protokoll från styrelsemöten regionstyrelsen


Regionstämma

Här finner du handlingar och protokoll inför Regionstämman.


Ekonomi

På Region Mälardalens kontor finns åtta medarbetare som jobbar med planering och administration för att möjliggöra genomförande av ledarutbildningar samt att stötta lokalavdelningar i deras verksamhet på olika sätt.