Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsmiljörådet

2021-05-26

Friluftsmiljörådet Region Mälardalen arbetar för att säkerställa förekomst av och tillgång till en upplevelserik friluftsmiljö.

En viktig förutsättning för att Friluftsfrämjandet skall kunna bedriva verksamhet i enlighet med stadgarna och föreningens vision är tillgång till en friluftsmiljö. Med friluftsmiljö avses naturen och vissa friluftsanläggningar. För detta ändamål finns i regionen ett Friluftsmiljöråd.

Vikten av tillgång till Friluftsmiljö för alla
Friluftsmiljörådet i Region Mälardalen ska inom regionen säkerställa förekomst av och tillgång till en upplevelserik friluftsmiljö. Rådets vision är att garantera:

Närhet. Alla ska ha tillgång till natur och anläggningar inom rimligt avstånd.

Tillgänglighet. Natur och anläggningar ska vara tillgängliga för alla. 

Vi gör detta genom att bevaka följande områden:

Samhällsbyggnad. Verka för att stadsplanering och nyttjande av naturen sker på ett sådant sätt att närhet och tillgänglighet för medborgarna garanteras.

Allemansrätten. Friluftsmiljörådet deltar i debatten och hanterar regionala frågor (se t.ex. utbildning nedan).

Synlighet. Verka för att Friluftsfrämjandet aktivt deltar i samhällsdebatten kring vår friluftsmiljö.

Vi gör detta genom att agera på följande sätt:

Remissinstans/stöd. Svara på regionala remisser inom rådets ansvarsområde. Lämna stöd till lokalavdelningar som vill ha hjälp med att hantera lokala remisser.

Information. Informera, såväl internt som externt, om frågor som rör friluftsmiljön.

Medverkan. Eftersträva att Friluftsfrämjandet finns representerade i organ som hanterar frågor kring vår friluftsmiljö.

Utbildning. Verka för att kunskap om allemansrätten och den respekt för och hänsyn till naturen som den innebär uppmärksammas vid utbildning av ledare och övriga medlemmar.

Välkommen att ta kontakt med Friluftsmiljörådet för att bolla frågor kring friluftsmiljö. 

Låter detta ideella uppdrag intressant?
Förutom utbildning, lokalt stöd och verksamhetsutveckling driver regionen detta verksamhetsövergripande råd. Rådet utses av regionstyrelsen. Är du intresserad av att engagera dig så vänd dig till kontaktpersonen för rådet med en intresseanmälan.

Var aktiv i dialogen kring vår friluftsmiljö!

Gå med i facebookgruppen ”Friluftsfrämjandet – Opinionsbildning och påverkan” och delta i diskussionerna där. Ta mig dit...

Hanna Bjärenstam

Kontaktperson

hanna.bjarenstam@friluftsframjandet.se

08-556 307 46