Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Organisation

Organisationen består av en riksorganisation, sex regioner, 330 lokalavdelningar och cirka 200 I Ur och Skur-förskolor och -skolor.

Vi bedriver påverkansarbete och opinionsbildning i frågor som har stor inverkan på organisationens verksamhet – för att alla ska få chansen till naturupplevelser både i dag och i framtiden. Genom Friluftsakademin, vår utbildningsorganisation, utvecklar och utbildar vi inom ledarskap och friluftsliv.

Tack vare drygt 8 000 ideella ledare och funktionärer erbjuds våra medlemmar en stor mängd inspirerande friluftsaktiviteter över hela landet, aktiviteter som vänder sig till alla åldrar och ambitionsnivåer. Exempel på verksamheter är turer på skidor, långfärdsskridskoturer, paddling i kajak och kanadensare, fjällturer, stavgång, klättring och cykling. Aktiviteterna guidas alltid av ledare som gör turerna utvecklande, säkra och roliga. Vi bedriver också riktad verksamhet för grupper som mer sällan kommer ut i friluftslivet.

Den stora barnverksamheten ger ett lärande för livet genom bland annat Skogsmulle och I Ur och Skur-förskolor och -skolor. Vår beprövade utomhuspedagogik används i dag också i ett tiotal länder förutom Sverige, bland annat i Japan och Finland.

En demokratisk organisation

Friluftsfrämjandets högsta beslutande organ är Riksstämman, där enskilda medlemmar kommer till tals antingen som ombud själva eller genom demokratiskt utsedda ombud. Riksstämman består av 78 ombud för regionerna och lokalavdelningarna. Varje region tilldelas 4 ombud, ungdomsstämman utser 4 ombud och resterande 50 ombud fördelas mellan regionerna i förhållande till andelen medlemmar som finns inom regionen av det totala antalet medlemmar i Friluftsfrämjandet. Minst ett ombud per region ska vara ungdomsmedlem.

Riksorganisationens styrelse ansvarar för att strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagrafen uppfylls långsiktigt. Styrelsen genomför cirka 5 möten per år. Utöver detta genomförs även minst ett längre strategimöte per år. Organisationens valberedning föreslår styrelsekandidater för stämman som sedan väljer. Kandidaterna utses utifrån den kompetens styrelsen behöver kopplat till utvecklingen på såväl lång som kort sikt. Utöver specifik kompetens prioriteras mångfald vad avser kön, ålder och etnicitet vid rekrytering. Ledningsgruppen är ansvarig för att styrelsens beslut genomförs och följs upp.