Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsliv för psykisk hälsa - Häng med oss ut

”Häng med oss ut” ett projekt i samverkan mellan socialpsykiatriska verksamheter i Skåne och Friluftsfrämjandet, har visat att friluftsaktiviteter kan användas för att hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa. Natur och friluftsliv ger bland annat bättre mående, ökad fysisk aktivitet och ångestlindring. Nu fortsätter arbetet med att sprida och vidareutveckla projektet.

Häng med oss ut startades av arbetsterapeuten Therese Rosenkvist som arbetade inom socialpsykiatrin och som är ideellt aktiv i Friluftsfrämjandet.

–Jag upplevde att mina klienter mådde så mycket bättre när vi var ute och med all forskning som fanns om naturens betydelse för hälsan så ville jag göra nåt mer. Jag såg också ett behov av en aktivitet med naturlig koppling till civilsamhället, säger Therese Rosenkvist.

Forskning kring naturens läkande kraft, kamratstöd, meningsfull aktivitet och återhämtning från psykisk ohälsa är grunden i metoden. Dessa delar sammanvävs till kärnan som i metoden kallas för "naturupplevelse all inclusive". Det är personal som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa som utbildas till ledare och som använder arbetssättet i sin verksamhet. Det handlar om att göra friluftslivet tillgängligt och sänka trösklarna för klienterna att ta sig ut.

Häng med oss ut-metoden bygger på en samverkan mellan statlig, kommunal och privat verksamhet och Friluftsfrämjandet (eller annan ideell föreningsverksamhet). 

Använd metoden i ditt arbete

Häng med oss ut finns i ca 25 olika verksamheter spridda över landet och är nu utökat till mer än socialpsykiatrisk verksamhet. Metoden används bland annat inom LSS, vuxenpsykiatri, missbruksbehandling, kyrkan, arbetsmarknadsåtgärder, rättspsykiatri och primärvård.

Friluftsfrämjandet Region Syd erbjuder sen 2018 utbildning för dig som vill använda metoden i ditt arbete. Utbildningen ger grundläggande friluftskunskap och metodkunskap om Häng med oss ut, så att du som personal ska känna dig trygg att ta ut grupper. Du som personal/ledare använder sedan metoden på det sätt det passar i er verksamhet.

Utbildningen ger ledarkompetens att planera, organisera och genomföra friluftslivsbaserad verksamhet inom området psykisk ohälsa. Du har de kunskaper som krävs för att möta personer med psykisk ohälsa, vi bygger på med friluftsliv och naturbaserade insatser.

Kursen innehåller metodkunskap om Häng med oss ut, personers behov av friluftsliv och rörelse, föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och verksamhetsexempel.  

Jag har gått så många utbildningar genom åren men detta är den bästa. Den gav så goda effekter på både brukare och personal.

– Kursdeltagare

Utbildning 24-25 maj i Dalby, Skåne

Välkommen på en ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Läs mer

Utbildning 20-21 sept i Dalby, Skåne

Välkommen på en ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete.

Läs mer

Inspirationsföreläsningar

Vi erbjuder också gratis inspirationsföreläsningar för er som är intresserade av att starta upp och vill veta mer. Kontakta oss på regionsyd@friluftsframjandet.se eller projektledare Malin Sandberg tel: 070-8621123

Om projektet "Friluftsliv för psykisk hälsa - Häng med oss ut"

Under 2022 driver Friluftsfrämjandet Region Syd med stöd av Svenskt Friluftsliv projektet "Friluftsliv för psykisk hälsa - Häng med oss ut" för spridning i sitt upptagningsområde (Skåne, Blekinge och södra Halland). I projektet arbetar arbetsterapeut, socionom, peer support (personligt egenerfaren resurs) och verksamhetsutvecklare.

Friluftsfrämjandets riksorganisation har fått medel av Allmänna Arvsfonden och kommer att vidareutveckla och sprida metoden som använder friluftslivet som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa. Metoden har funnits Skåne i några år och med detta projekt kommer man att anpassa modellen för att kunna sprida den nationellt och möjlig att genomföra i större skala.

Detta ska ske i nära samverkan med målgruppen, dels genom att samarbeta med brukarorganisationer, dels genom att anställa personer ur målgruppen i projektet. I projektet ska man ta fram metodhandbok, en utbildningsstruktur med olika utbildningar samt handledning. Man kommer också att ta fram en beskrivning till kommuner och regioner om förutsättningar för att friluftslivet ska bli en naturlig del av de insatser som ges till personer med psykisk funktionsnedsättning, i syfte att fler kommuner och regioner ska använda modellen. Syftet med projektet är att erbjuda personer med psykisk ohälsa regelbundna och återhämtningsinriktade friluftsaktiviteter.

Under projekttiden ska Friluftsfrämjandet verka för att modellen används även i andra friluftsorganisationer. Efter projektets slut ska Friluftsfrämjandet fortsätta erbjuda utbildningar till självkostnadspris samt tillhandahålla metodhandboken med tillhörande material.