Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftslivets effekt på psykisk hälsa

Friluftsliv skapar positiva effekter på den psykiska hälsan oavsett var du befinner dig på hälsoskalan. Friluftsliv bör därför vara en del i det grundläggande folkhälsoarbetet, i förebyggande hälsoarbete, som en del i behandling av psykisk ohälsa och i samband med rehabilitering och återhämtning.

De positiva effekterna som friluftsliv skapar för den psykiska hälsan bygger till stor del på att friluftsaktiviteter ger en kombination av flera hälsofrämjande faktorer:

 • Naturkontakt
 • Fysisk aktivitet
 • Social samvaro
 • Ökad självkänsla och självkontroll
 • Förändrad självbild
 • Medveten närvaro
 • Kontakt med betydelsefulla andra
 • Möjlighet att anpassa från adrenalinfulla till lugna aktiviteter
 • Långsiktiga hälsofrämjande livsstilsförändringar
 • Sammanhang och meningsfullhet
 • Låga trösklar: möjlighet att börja med friluftsaktiviteter oavsett ålder eller förmåga

En annan fördel med friluftsliv är att man inte behöver tävla. Stora delar av friluftslivet finns också i närområdet och kan anpassas för varje enskild individ.

Friluftsfrämjandet vill ta en aktiv och ledande part för alla delar av hälsoskalan kopplat till psykisk hälsa.

Aktuell satsning

Under 3 år driver Friluftsfrämjandet projektet Friluftsliv för psykisk hälsa – Häng med oss ut, som finansieras av Allmänna arvsfonden. I satsningen vidareutvecklar och sprider vi en metod där friluftslivet används som verktyg för återhämtning från psykisk ohälsa.

Utvecklingen sker i nära samverkan med metodskaparen Therese Rosenkvist samt metodens målgrupp, dels genom att samarbeta med brukarorganisationer, dels genom att anställa personer ur målgruppen i projektet.

Läs mer: Häng med oss ut-metoden

Under projekttiden arbetar vi för att bygga upp en organisation för utbildning och kompetensutveckling i våra regioner och tar fram metodhjälp för utbildade ledare. Vi kommer också stödja arbetet med att öka förståelsen för friluftslivets effekter för psykisk hälsa, och mot psykisk ohälsa, hos behandlingsenheter och beslutsfattare.

Inspirationsföreläsning om metoden

Vi erbjuder gratis inspirationsföreläsningar för dig som vill veta mer eller är intresserad av att börja använda Häng med oss ut-metoden. Kontakta Ola Bergqvist på ola.bergqvist@friluftsframjandet.se. Föreläsningen sker ofta digitalt och tar ungefär 60 minuter.

Kontakt

Ola Bergqvist

Projektledare Friluftsliv och Psykisk hälsa

Ola.Bergqvist@friluftsframjandet.se

070-663 78 73

Per Danstad

Peer-support Friluftsliv och Psykisk hälsa

per.danstad@friluftsframjandet.se

Therese Rosenkvist

Metodskapare Häng med oss ut

therese.rosenkvist@friluftsframjandet.se

070-831 02 74