Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Må bra i naturen

När vi vistas i naturen skapar det positiva effekter för hälsan, främjar fysisk aktivitet och social samvaro. Med det som utgångspunkt har Friluftsfrämjandet Region Syds verksamhet utvecklats med metoder som utgår från naturens positiva påverkan på den psykiska hälsan.

Under 2023-2026 ska metoden Må bra i naturen tas fram i samverkan mellan Friluftsfrämjandet Region Syd och Region Skåne. Här vill vi utforska hur Friluftsfrämjandets friluftserbjudanden kan vidareutvecklas med metoden Må bra i naturen och därmed bidra till ökad fysisk aktivitet och social gemenskap för delvis nya målgrupper. Det sker inom ramen för Sätt Skåne i rörelse* som är ett samarbete mellan offentlig verksamhet, idéburen sektor, lärosäten och näringslivet i Skåne. För att bidra till att vända trenden av ökad psykisk ohälsa bland barn och unga krävs en bred samverkan mellan olika samhällsaktörer. Genom insatsen Sätt Skåne i rörelse lyfts olika metoder fram som ett erbjudande till Skånes kommuner för att nå barn och unga.

Två av metoderna är Friluftsfrämjandet Region Syds projekt:
Skogshjältarna
Må bra i naturen.

När metoden Må bra i naturen är framtagen kommer Friluftsfrämjandet Region Syd att utbilda personal som i sin yrkesroll möter barn och unga. Under utbildningen får deltagarna en handledning i hur man kan möta barn och unga med närmiljön och naturen som resurs. Därefter tar personalen med sig metoden till verksamheten och i mötet med målgruppen. 

I arbetet med att ta fram metoden tar vi hjälp av tre pilotverksamheter som möter barn, unga och familjer för att skapa en bra metod som kan hjälpa fler att må bra i naturen. När utvärderingar, workshops och metodboken är klar kommer vi att erbjuda en utbildning under hösten 2024 och den utbildningen kommer att läggas upp här på hemsidan.

* Idag består samverkansgruppen Sätt Skåne i rörelse av 30 skånska kommuner, Region Skåne, PART, Barn- och
ungdomspsykiatrin i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Friluftsfrämjandet Region Syd, RF-SISU Skåne och Skolidrottsförbundet Skåne

 

Kontaktperson och projektledare:

Lovisa Cederström

Projektledare Skogshjältarna i Syd, Må bra i naturen och Skogsmulles kartor

Mail: lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se

Mobil: 073-0827697