Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Frågor och svar om projektet: Häng med oss ut

”Häng med oss ut” är ett samarbete mellan socialpsykiatrin och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma ut i naturen. Det finns ett stort intresse från både kommun och media om projektet, som kanske i sin tur vill komma i kontakt med Friluftsfrämjandet. Här har vi samlat några frågor och svar som gör det lättare för dig som ideell aktiv i Friluftsfrämjandet att förstå vad projektet handlar om, veta vem du kan vända dig till eller svara om frågor ställs till dig.

Vad är ”Häng med oss ut – Minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv”?

”Häng med oss ut” är ett samarbete mellan socialpsykiatrin och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo. Syftet med projektet är att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma ut i naturen och erhålla den positiva inverkan friluftslivet har för en bättre folkhälsa. Initiativtagare Therese Rosenkvist är arbetsterapeut inom socialpsykiatrin, men också ledare i Friluftsfrämjandet.

Vad innebär psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Det kan vara allt från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar förmågan att klara sig i vardagen. Psykisk ohälsa innebär inte att en person har nedsatt intellektuell förmåga.

Det finns mycket fördomar om personer med psykisk ohälsa. Med eller utan psykisk ohälsa är vi alla lika. När du möter någon med psykisk ohälsa, gör det med öppet sinne. Bemöt personen förutsättningslöst och våga fråga om det är något du undrar.

Vem riktar sig metoden ”Häng med oss ut – Minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv” till?

Metoden riktar sig till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa och som vill använda naturen för att genomföra anpassade aktiviteter. Personalen kan själva planera och genomföra aktiviteterna efter utbildning hos Friluftsfrämjandet eller i samarbete med en lokalavdelning.

Vad gör jag om någon mailar mig och vill veta mer?

I dagsläget är metoden ett lokalt projekt i Sjöbo med ambition att bli regionalt i södra Sverige. Hänvisa till verksamhetsutvecklare för Friluftsfrämjandet Region Syd, Karolina Perngården karolina.perngarden@friluftsframjandet.se så kan hon berätta mer.

Vad gör jag om en journalist ringer och frågar om ”Häng med oss ut”?

Hänvisa till pressansvarig på Riksorganisationen.

Vem kan genomföra ”Häng med oss ut – Minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv”?

Metoden bygger på att personal i psykiatrisk verksamhet utbildas till ledare i Friluftsfrämjandet. Då projektet fortfarande inte än finns i hela landet håller Region Syd på att ta fram en anpassad utbildning. Det är personalen från psykiatrisk verksamhet som arrangerar alla aktiviteter i sin verksamhet, och finns det möjlighet kan Friluftsfrämjandets ledare vara med vid olika tillfällen. En ambition med projektet är att det ska finnas ett steg vidare för de deltagare som vill ha en fortsättning utöver den dagliga verksamheten – det steget blir naturligt i och med samarbetet med Friluftsfrämjandet.

Vad krävs av vår lokalavdelning?

Personal inom psykiatrin ansvarar för alla aktiviteter. Om ni i lokalavdelningen har möjlighet att låna ut material till exempel stormkök, kanoter eller det som finns hos just er kan det vara ett uppskattat erbjudande.

Om en ideell ledare vill delta på en aktivitet kan det vara en uppskattad inspiration för att lära sig mer. Det kan också ge möjlighet att kunna utföra en aktivitet som kräver mer än grundledarkomptens, till exempel paddling. I mån av er tid tas det säkert tacksamt emot – men det är inget krav då gruppen anpassar sina aktiviteter efter sina egna ledares kompetens.

Vad kan vi vinna på att samverka?

Psykisk ohälsa är en växande utmaning i hela samhället och att bidra till bättre folkhälsa ligger i Friluftsfrämjandets ändamålsparagraf.

Om lokalavdelningen har möjlighet att engagera sig i ”Häng med oss ut – Minskad psykisk ohälsa genom friluftsliv” och samarbeta med psykiatrisk verksamhet är det en möjlighet att ge deltagarna i projektet en väg ut i det traditionella friluftslivet när de mår bättre. Det kan också betyda fler medlemmar till lokalavdelningen, och på sikt fler ledare. Med största sannolikhet har ni även en del som är intresserade av att bli hjälpledare/ledare.

Varför ska deltagarna vara medlem i Friluftsfrämjandet?

Deltagarna i projektet i Sjöbo har också blivit medlemmar i Friluftsfrämjandet. På så sätt är det enkelt för den som vill delta i Friluftsfrämjandets ordinarie verksamhet. När deltagare fått träffa de ordinarie ledarna ute på en aktivitet kan de känna att ”det här kan jag vara med på” – och steget vidare ut i samhället känns mindre.

Om det finns behov kan man undersöka möjligheterna att söka fondmedel eller liknande för att stötta deltagarna ekonomiskt inledningsvis med att bekosta medlemskapet.

Vad krävs av Friluftsfrämjandets ledare om de ska medverka på ”Häng med oss ut”-träffar?

Förmåga att möta nya människor förutsättningslöst och fördomsfritt. Deltagarna har alltid sin ordinarie personal med på träffarna.

Vad gör vi om en ”Häng med oss ut”-deltagare anmäler sig till våra ”vanliga” aktiviteter?

Vi säger ”hej och välkommen” precis som till alla andra deltagare i gruppen.

Vad säger ordförande i Friluftsfrämjandet Sjöbo som samverkat med Socialpsykiatrin under fyra års tid?

”Det har varit fantastiskt roligt att få vara med från start och se utvecklingen och glädjen både bland deltagare & ledare. Vi har bidragit med föreningens material, lokaler och ideella ledare med specialkompetens när de har testat på nya aktiviteter som exempelvis mountainbike, paddling och klättring. Efterhand som deltagarna har utvecklats och mått bättre har vi kunnat erbjuda en del en hjälpledarroll inom vår ordinarie verksamhet med barn, ungdomar och mountainbike. Så mycket glädje från alla håll!”

/Angelica, Ordförande i Sjöbo Lokalavdelning