Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Frågor och svar om projektet Häng med oss ut

Här har vi samlat några frågor och svar som gör det lättare för dig som ideellt aktiv i Friluftsfrämjandet att förstå vad Häng med oss ut handlar om, veta vem du kan vända dig till eller svara om frågor ställs till dig.

Häng med oss ut började som ett samarbete mellan socialpsykiatrin och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo. Nu sprids metoden över hela landet genom stöd från Allmänna arvsfonden.

Projektet Friluftsliv för psykisk hälsa – Häng med oss ut arbetar med att utveckla metod och organisation för att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma ut i naturen oavsett var du bor i landet.

Det finns ett stort intresse från både kommun och media om projektet, som kanske i sin tur vill komma i kontakt med Friluftsfrämjandet. Här har vi samlat några frågor och svar som gör det lättare för dig som ideell aktiv i Friluftsfrämjandet att förstå vad projektet handlar om, veta vem du kan vända dig till eller svara om frågor ställs till dig.

Vad är Häng med oss ut?

Häng med oss ut är en metod för att skapa möjligheter för personer med psykisk ohälsa att komma ut i naturen och få ta del av de positiva hälsoeffekter som friluftslivet har.

Metoden bygger på att ge behandlande personal kunskap och kompetens för att kunna skapa en egen Häng med oss ut-verksamhet kopplat till sin arbetsplats. Metoden bygger även på stort inflytande från deltagarna som också kan utbilda sig till hjälpledare och ledare. Metodens grundstenar är de hälsofrämjande effekterna av naturkontakt, kamratstöd, återhämtning och fysisk aktivitet.

Initiativtagaren till metoden är Therese Rosenkvist, som är arbetsterapeut inom socialpsykiatrin och ledare i Friluftsfrämjandet.

Vad innebär psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv. Det kan vara allt från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar förmågan att klara sig i vardagen. Psykisk ohälsa innebär inte att en person har nedsatt intellektuell förmåga.

Det finns mycket fördomar om personer med psykisk ohälsa. Med eller utan psykisk ohälsa är vi alla lika. När du möter någon med psykisk ohälsa, gör det med öppet sinne. Bemöt personen förutsättningslöst och våga fråga om det är något du undrar.

Vem riktar sig Häng med oss ut-metoden till?

Metoden riktar sig till verksamheter som möter personer med psykisk ohälsa och som vill använda naturen för att genomföra anpassade aktiviteter. Personalen kan själva planera och genomföra aktiviteterna efter utbildning hos Friluftsfrämjandet eller i samarbete med en lokalavdelning.

Vad gör jag om någon mailar mig och vill veta mer?

Hänvisa till Ola Bergqvist som är projektledaren för det aktuella Allmänna arvsfondsprojektet så hjälper han till med svar. Kontakt: ola.bergqvist@friluftsframjandet.se

Vad gör jag om en journalist ringer och frågar om Häng med oss ut?

Hänvisa till Ola Bergqvist som är projektledaren för det aktuella Allmänna arvsfondsprojektet så hjälper han till med svar. Kontakt: ola.bergqvist@friluftsframjandet.se

Vem kan delta i projektet "Friluftsliv för psykisk hälsa – Häng med oss ut"?

Metoden bygger på att personal i psykiatrisk verksamhet utbildas till ledare i Friluftsfrämjandet. Under 2024 kommer utbildningar ske i olika delar av landet. Det är sedan personalen från psykiatrisk verksamhet som arrangerar alla aktiviteter i sin verksamhet. Finns det möjlighet kan Friluftsfrämjandets ledare också vara med vid olika tillfällen.

En ambition med projektet är att det ska finnas ett steg vidare för de deltagare som vill ha en fortsättning utöver den dagliga verksamheten – det steget blir naturligt i och med samarbetet med Friluftsfrämjandet

Vad krävs av vår lokalavdelning?

Personal inom psykiatrin ansvarar för alla aktiviteter. Om ni i lokalavdelningen har möjlighet att låna ut material till exempel stormkök, kanoter eller det som finns hos just er kan det vara ett uppskattat erbjudande.

Om en ideell ledare vill delta på en aktivitet kan det vara en uppskattad inspiration för att lära sig mer. Det kan också ge möjlighet att kunna utföra en aktivitet som kräver mer än grundledarkomptens, till exempel paddling. I mån av er tid tas det säkert tacksamt emot – men det är inget krav då gruppen anpassar sina aktiviteter efter sina egna ledares kompetens.

Vad kan vi vinna på att samverka?

Psykisk ohälsa är en växande utmaning i hela samhället och att bidra till bättre folkhälsa ligger i Friluftsfrämjandets ändamålsparagraf.

Om lokalavdelningen har möjlighet att engagera sig i Häng med oss ut och samarbeta med psykiatrisk verksamhet, är det en möjlighet att ge deltagarna i projektet en väg ut i det traditionella friluftslivet när de mår bättre. Det kan också betyda fler medlemmar till lokalavdelningen, och på sikt fler ledare. Med största sannolikhet har ni även en del som är intresserade av att bli hjälpledare/ledare.

Krävs medlemskap i Friluftsfrämjandet?

Medlemskap ingår i kurskostnaden för de som utbildar sig till Häng med oss ut-ledare. Medlemskapet gäller ett år, sedan är det upp till varje ledare att förnya det utifrån intresse. Målet är att bygga upp en kunskapsbank och en kompetensutvecklingsdel som gör medlemskapet relevant.

Deltagarna i Häng med oss ut-verksamheterna behöver inte vara medlemmar, men det finns en stor hälsofrämjande effekt om de kan få sitt medlemskap betalat av Häng med oss ut-arrangören det första året.

I ett initialt skede anses medlemskapet ofta dyrt och om det handlar om att ha mat resten av månaden eller ett medlemskap är prioriteringen lätt. Men medlemskapet är en del i att förändra självbilden från sjuk till frisk. Genom att uppleva fördelarna och veta vad man får, blir incitamentet att spara pengar till medlemskapet större. Det finns däremot ingen generell lösning för deltagarnas medlemsavgifter i dagsläget.

Vad krävs av Friluftsfrämjandets ledare om de ska medverka på Häng med oss ut-träffar?

Förmåga att möta nya människor förutsättningslöst och fördomsfritt. Deltagarna har alltid sin ordinarie personal med på träffarna.

Vad gör vi om en Häng med oss ut-deltagare anmäler sig till våra ”vanliga” aktiviteter?

Vi säger ”hej och välkommen” precis som till alla andra deltagare i gruppen.

Vad säger ordförande i Friluftsfrämjandet Sjöbo, som samverkat med Socialpsykiatrin under fyra års tid?

”Det har varit fantastiskt roligt att få vara med från start och se utvecklingen och glädjen både bland deltagare & ledare. Vi har bidragit med föreningens material, lokaler och ideella ledare med specialkompetens när de har testat på nya aktiviteter som exempelvis mountainbike, paddling och klättring. Efterhand som deltagarna har utvecklats och mått bättre har vi kunnat erbjuda en del en hjälpledarroll inom vår ordinarie verksamhet med barn, ungdomar och mountainbike. Så mycket glädje från alla håll!”

/Angelica, Ordförande i Sjöbo Lokalavdelning