Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Hållbart friluftsliv

Friluftsfrämjandet utvecklas och växer. Det betyder att vårt bidrag till ett mer hållbart friluftsliv och därmed ett mer hållbart samhälle blir tydligare och ännu större.

Friluftsfrämjandet verkar i linje med Sveriges friluftsmål, samt de globala 2030-målen. Vi fokuserar särskilt på #3 God hälsa och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna och #15 Ekosystem och biologisk mångfald. Vårt arbete med ett hållbart friluftsliv genomsyrar vår verksamhet, särskilt inom ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet 

Friluftsfrämjandet har goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi har ett stort ansvar att bedriva friluftsliv med hänsyn till naturen då förändringar i ekosystem och klimatförändringar kommer att förändra den natur som vi vill verka i. Vi vill att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få minst lika goda möjligheter som oss att njuta av friluftslivet. 

Utmaningarna är många, exempelvis bristen på snö och is i stora delar av Sverige på vintern. Eller när allemansrätten utmanas. När värdefull natur blir kalhygge. När den vardagsnära naturen hotas av städernas exploatering. Eller när nedskräpning hotar naturen och haven.  

Vi strävar efter att löpande utveckla vår verksamhet och våra utbildningar så att vi stärker kunskapen och medvetenheten samt maximerar den positiva och minimerar den negativa inverkan vår organisation har på ekosystemen och klimatet. Respekt för naturen är och ska vara en tydlig del av alla våra verksamheter. 

Social hållbarhet 

Friluftsfrämjandet strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuder verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och trygga för alla. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Social hållbarhet som håller över tid bygger på värderingar som främjar mångfald och inkludering och genom samarbeten med aktörer som delar våra värderingar.