Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ekologiskt hållbara äventyr

Som organisation har Friluftsfrämjandet mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet, vilket är en mycket viktig del i ett hållbart friluftsliv. För vi har ju tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.

Vår främsta positiva påverkan på ekosystemen och klimatet är att vi erbjuder hållbara friluftsaktiviteter, och att vi sprider vår kunskap om hur friluftsaktiviteter kan utövas i samklang med naturen. Vår främsta negativa påverkan kommer ur transporter samt konsumtion av mat och utrustning.

Så maximerar vi positiv påverkan

Genom att löpande utveckla vår verksamhet så att vi tillsammans ökar kunskapen och medvetenheten kring vår negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, så kan vi istället maximera vår organisations positiva påverkan.

8 punkter 

De åtta punkterna nedan ger exempel på hur våra ledare, pedagoger, förtroendevalda och funktionärer inom Friluftsfrämjandet bör jobba med ekologisk hållbarhet när vi skapar äventyr, utbildningar och möten.

  1. Välj gärna en plats för verksamheten som är lätt att ta sig till genom att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. Om platsen är längre bort, så stötta samåkning med bil och/eller välj en plats som är lätt att ta sig till med tåg och/eller buss. Om flyg inte kan undvikas så ska resan klimatkompenseras.
  2. Om verksamheten innehåller övernattning så välj gärna ett boende som är miljövänligt och klimatsmart, exempelvis tält, vindskydd, enklare stuga eller ett vandrarhem med miljömärkning (t.ex. Svanen-märkt inom Norden och Ecolabel inom EU).
  3. Om måltider ingår i äventyret så välj gärna mat och dryck som är närproducerad, KRAV-märkt och/eller vegetariskt i så hög grad som möjligt.
  4. Gör ”respekt för naturen” till en del av verksamheten, t.ex. genom att undersöka naturen ni befinner er i, informera om allemansrätten, och/eller berätta hur äventyret är planerat för maximal ekologisk hållbarhet.
  5. Följ allemansrätten och lämna aldrig något skräp i naturen, samt plocka gärna upp skräp som andra har råkat lämna i naturen. Och om ni är på privat mark, så säkerställ en god dialog med markägaren.
  6. Överväg om delar av verksamheten kan ske digitalt, t.ex. informationsträffen inför äventyret, något av teoripassen på utbildningen, eller vart annat styrelsemöte.
  7. Uppmuntra till att vårda, laga, låna, hyra eller köpa begagnad friluftsutrustning.
  8. Om ni har en fastighet (t.ex. stuga eller förskola) eller anläggning (t.ex. skidbacke) så använd förnybar energi, säkerställ god källsortering samt välj miljövänliga produkter (t.ex. städmaterial).

Minimerar negativ påverkan

Dessa åtta punkter gör väldigt mycket för att minimera vår negativa påverkan och istället maximera vår positiva påverkan på ekosystemen och klimatet. För den som vill göra ännu mer så finns möjligheten att även engagera sig inom Friluftsfrämjandets arbete med opinionsbildning och påverkan, t.ex. med fokus på skydd av värdefull natur och bättre friluftsmiljöer, eller ta initiativ till att er lokalavdelning skapar en bytesmarknad, där allmänhet och medlemmar kan byta, sälja och köpa begagnad friluftsutrustning.

Har du fler tips om hur vi ytterligare kan minska vår negativa inverkan, så hör gärna av dig till din lokalavdelning, region eller oss på riksorganisationen. Varje insats räknas.