Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vision och värderingar

Friluftsfrämjandet som varumärke och organisation är under utveckling i takt med samhället och mot framtiden. Vår vision är "Världens bästa friluftsupplevelser för alla, guidade av Sveriges mest eftertraktade ledare". Visionen fungerar som vår kompass och vårt långsiktiga mål.

Tre värdeord ska genomsyra allt vi gör. Värdeorden hjälper oss att fatta dagliga beslut och hur vi vill upplevas av våra medlemmar och vår omvärld.

Lust

Vi brinner för friluftsliv och naturen. Vi är här för att vi tycker om det vi gör och har roligt tillsammans. Det är lusten som formar våra friluftsaktiviteter.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om tillgång till vår natur och allemansrätten. Tillgänglighet handlar också öppenhet i mötet mellan människor. Hos oss är alla välkomna!

Kunskap

Kunskap och lärande är grundstenar i allt Friluftsfrämjandet gör. Kunskap går på djupet och omfattar ledarskap, naturen som arena och våra friluftsgrenar. Med kunskap tar vi ansvar för våra deltagare och naturen.