Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelsepresentation

Riksorganisationens styrelse ska strategiskt leda, driva och utveckla Friluftsfrämjandet så att ändamålsparagraf "att verka för att främja aktiv fritid genom skidåkning och annat friluftsliv och därigenom verka för folkhälsa och livsglädje" uppfylls långsiktigt.

Erik Lundvik, ordförande

Erik har sedan 1980 varit ledare inom Friluftsfrämjandet. Först som ledare för strövare, frilufsare, TVM, och kursledare för barn- och ungdomsverksamheten. Sedan slutet av 1980- talet är han kajakledare och är fortfarande aktiv som reseledare för skid- och vandringsresor till Dolomiterna. Under tio år var han ordförande i Upplands distrikt. 2006 invaldes han i riksstyrelsen som ledamot, och han blev vice ordförande 2009 och 2012 ordförande. Han är också ordförande i Upplands Väsby lokalavdelning.

Erik är född 1946 i Uppsala och bor i Stockholm. Bakgrund: Fil kand i ekonomi, IT och matematik från Uppsala universitet. Har jobbat inom Fintech sedan 1971 och är nu pensionär.

Jag brinner för utveckling, att förvalta en lyckosam organisation räcker inte. De närmaste åren startar ett intensivt arbete för att nå målen för strategi 2030. Det räcker inte med ett fokus, vi siktar mot flera parallella mål. Ett fokus på ledarrekrytering och utbildning och ett annat fokus på friluftsliv i förskola och skola. Fokus också på att få politiker och allmänhet se vad viktigt friluftsliv är för folkhälsa. Samtidigt som vi alltid strävar efter att vara hållbara och att bidra till ett bättre Sverige.

Erik Lundvik

Styrelseordförande

erik.lundvik@friluftsframjandet.se

 

Katarina Wendt Englund, 1:e vice ordförande

Katarina är född 1959 i Jönköping och bor i Stockholm.
Bakgrund: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Har mångårig erfarenhet av ledarskap, kommunikation och marknadsföring från Unilever, Bonniers och KF och har haft flera vd-jobb. Är idag partner och senior kommunikationsrådgivare på Lovart Strategy och delägare i ett designexportföretag. Invald: 2011.

Katarina älskar friluftsliv och gick i mulleskola som barn. Hon vandrar, åker längd och paddlar kajak och deltar gärna i Friluftsfrämjandets utflykter och aktiviteter.

Katarina Wendt Englund

1:e vice ordförande

katarina.wendt.englund@friluftsframjandet.se

 

Anders Gerward, 2:e vice ordförande

Anders är född 1952 och bor på Limhamn. Bakgrund: Civilingenjör Väg och Vatten vid Chalmers och kompletterad med universitetsstudier i företagsekonomi och juridik. Anders har arbetat med kalkylering, planering och IT-utveckling inom Skanska. Idag driver Anders eget konsultföretag, Global företagsutveckling, inom IT och arbetar främst med Microsofts produkter. Invald: 2018.

Anders började i Friluftsfrämjandet som barnledare för sina egna barn. Varit ledare från Knopp till Frilufsarna, Skrido och är invigd TVM:are i Malmö lokalavdelning. Stavgång- och vandringsledare för vuxna har också Anders erfarenhet av. Anders har varit ordförande i Malmö lokalavdelning och är idag ordförande för Friluftsfrämjandet Region Syd.

Anders friluftsliv idag är vandring i lågland och fjäll både med och utan stavar.

Anders Gerward

2:e vice ordförande

anders.gerward@friluftsframjandet.se

 

Christopher Hamilton, ledamot

Christopher är utbildad jurist med erfarenheter från offentlig och privat sektor såväl nationellt som internationellt. Nationellt har han erfarenheter från bl a. Finansinspektionen, Svenska Bankföreningen, Nordea Bank och senast ABG Sundal Collier AB. Internationellt har han arbetat för bl a Institute of International Finance, IIF i Washington D.C, Svenska representationen till EU, Bryssel samt EU-kommissionens rättsavdelning, Bryssel. Vidare har Christopher även studerat PR-management och Grafisk Design vid Berghs School of Communication, Stockholm, samt gått en utbildning för styrelseledamöter vid Stockholms Handelshögskola.

Friluftslivet har alltid tagit stor plats i Christophers liv, han har genomgått äventyrsutbildningen Adventure Academy 2017, är utbildad MTB- och vandringsledare genom Friluftsfrämjandet i Märsta-Sigtuna där han också bor och verkar.

Christopher Hamilton

Ledamot

 

Kamilla Nylund, ledamot

Kamilla är född 1970 i Gävle och bor i Tullinge. Bakgrund: Master i folkhälsonutrition & medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet, ämneslärare i idrott & hälsa/engelska, Uppsala universitet. Har arbetat med utbildning och olika forskningsprojekt inom folkhälsa de senaste 20 åren, varav 15 år på Karolinska Institutet. Invald: 2013.

Kamilla gick i mulleskola som liten, är uppvuxen i en skid- och orienterarfamilj, utövar så ofta förhållandena tillåter skidor på längden, vandringar i fjäll och skog och långfärdsskridskor.

Kamilla Nylund

Ledamot

kamilla.nylund@friluftsframjandet.se

 

Henrik Tell, ledamot

Henrik är född 1969 och bor i Nacka. Bakgrund: Civilingenjör i teknisk fysik med inriktning mot matematik. Universitetsstudier ibland annat företags- och nationalekonomi. Har arbetat 14 år med fond- och kapitalförvaltning på Öhman Fonder, jobbade dessförinnan som it-konsult och projektledare. Driver eget företag sedan 2012. Invald: 2013.

Henrik har gått i skridskoskola och strövargrupp. Åker numera gärna långfärdsskridsko, snowboard, skidor och paddlar kajak. Medlem i Boo lokalavdelning och engagerad i driften av den lokala skidbacken.

Henrik Tell

Ledamot

henrik.tell@friluftsframjandet.se

 

Cecilia Borg, ledamot

Cecilia är född 1978 i Täby, växte upp på Gotland, Gävle och bor nu i Stockholm.

Efter civilingenjörsexamen i datateknik vid KTH har Cecilia jobbat inom IT-branschen med produktutveckling, förändringsledning och som VD för IT-konsultbolaget Citerus. Cecilia har en lång erfarenhet som ledare inom scoutrörelsen, på organisationsnivå men framförallt under 17 år som ledare för tonåringar.

Äventyr och upplevelser i naturen ligger varmt om hjärtat och Cecilia ser fram emot att ta sig själv och familjen ut genom Friluftsfrämjandets aktiviteter. Cecilia ser fram emot att se hur vi som organisation ytterligare kan stötta varje ledare ute i landet, med inspiration, kompetens och digitala verktyg.

Cecilia Borg

Ledamot

cilla@kth.se

 

Karin Olsson, ledamot

Karin är född 1980 och är anställd på Amnesty International, svenska sektionen, som verksamhetscontroller. Karin har en magisterexamen i mänskliga rättigheter och har drygt 15 års erfarenhet av förtroendeuppdrag och anställningar inom civilsamhället. 2014-2019 var Karin generalsekreterare för KFUM Sverige. 

Karin har två barn på I Ur och Skur förskolan Blåbäret i Nacka som drivs av ett föräldrakooperativ, och är ute i naturen med familjen så ofta det går. Karin är en vinterbadare och trivs som bäst under vandrings- eller löpturer i skogen.

Karin Olsson

Ledamot

karinolssonsemail@gmail.com

 

Marina Larsson, adjungerad ledamot

Marina, som gått i Skogsmulle som barn, började sitt ideella engagemang när hon var fjorton år. Då som hjälpledare i skidskolan i hemmabacken Koldemoåsen. Därefter har hon varit både skidlärare, ledare i Skogsmulle och skogens värld och i Vildmarksäventyr. 2015 blev hon invald som ledamot i Region Mitt, valdes till ombud till Ungdomsstämman och påbörjade sitt engagemang i Utvecklingsgrupp Ung. Sedan 2019 sitter Marina i riksstyrelsen som adjungerad ungdomsrepresentant. 2020 valdes hon till ordförande i Friluftsfrämjandet Region Mitts styrelse.  

Marina är född 1996 i Vallsta/Arbrå och har bott både i Hudiksvall, Gävle och Skara innan hon hamnade i Grästorps kommun. Redan som 8-åring visste hon att hon ville bli lärare och valde därför samhällsvetenskapliga linjen med inriktning beteendevetenskap på gymnasiet. 2019 tog hon lärarexamen med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. 

 ”Jag vill bidra med ett ungdomsperspektiv och agera som en brygga mellan styrelsen och ungdomarna i Friluftsfrämjandet. Jag hoppas att min roll bidrar till att fler unga ser att det är möjligt att leda vår organisation in i framtiden. Med mig har jag också perspektivet utifrån våra regioner och lokalavdelningar ute i landet, där jag också har förmånen att verka i förtroendeuppdrag.”

Marina Larsson

Adjungerad ledamot

marina.larsson@friluftsframjandet.se

 

Kort om hur styrelsen arbetar

Styrelsen genomför ca 5 möten per år. Utöver detta genomförs även minst ett längre strategimöte per år. Organisationens valberedning föreslår styrelsekandidater för stämman som sedan väljer. Kandidaterna utses utifrån den kompetens styrelsen behöver kopplat till utvecklingen på såväl lång som kort sikt. Mångfald vad avser kön, ålder, etnicitet är utöver specifik kompetens viktiga hörnstenar vid rekrytering.