Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Turgradering

Gradering av ledarledda turer inom Friluftsfrämjandet

Turgradering för kajak

En gradering av ledarledda turer har införts inom Friluftsfrämjandet. Avsikten är att deltagare i förväg ska få kännedom om turernas förväntade svårighetsgrad och välja turer som överensstämmer med den egna erfarenheten. Graderingen bygger på turens längd och tempo samt hur utsatt området kan vara för vågor och vind. Den faktiska vinden vid tillfället är en annan faktor att ta hänsyn till, men kan inte bedömas när turen utlyses och graderas. Rådgör med ledaren om du är tveksam.

Om inget annat anges:

Kvällspaddlingar och paddlingar på sjöar i närområdet är grad 1-2.
Heldagsturer på Mälaren eller i skärgården är grad 2-3.
Övernattningsturer i skärgården är grad 3-5.

Var och en av deltagarna ansvarar för utrustning för egen säkerhet som flytväst och öskar. Ledaren ansvarar för gemensam navigations- och säkerhetsutrustning såsom karta, kompass, bogserlina, pump, flottör, etc. 

Grad

Beskrivning

Turlängd

km/dag

Paddeltid

tim/dag

1

Nybörjare. Mycket lätt paddling

Ringa eller ingen tidigare paddelerfarenhet. Vi paddlar strandnära i lugna skyddade vatten. Du lär dig grunderna i paddling. Simkunnig minst 200 meter.

Anpassas till deltagarna

Anpassas till deltagarna

2

Mindre vana paddlare. Lätt paddling i lugnt tempo

Någon tidigare erfarenhet av paddling, t ex kurs för nybörjare. Klarar mindre vatten som småsjöar och strandnära skärgårdsområden. Du känner dig trygg och kan manövrera kajaken. Vi paddlar i lugn takt i skyddade vatten där vi kan möta vågor som inte bryter. Om du vill får du hjälp att utveckla din paddelteknik.

 

10 – 20

 

2 – 4

3

Vana Paddlare. Medel paddling

Har god paddelvana. Klarar "normala" förhållanden med viss sjögång. Längre överfarter och längre sträckor i motvind undviks om möjligt. Kräver kunskap i kamraträddning.

 

15 – 30

 

3 – 5

4

Säker paddlare. Krävande paddling

Turer för vana paddlare med god kajak- och friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten och sjögång ev. med brytande sjö. Kräver kunskap i kamraträddning.

 

20 – 40

 

4 – 7 

5

Avancerade paddlare. Mycket krävande paddling

Turer för erfarna paddlare med mycket god kajak- och friluftsvana. Klarar av oskyddat vatten i mycket varierande förhållanden. Paddling kan ske vår eller höst med låga vattentemperaturer. Kräver goda kunskaper i flera räddningstekniker.

 

30 – 50

 

6 – 8