Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Långfärdsskridsko

Anmälan, utrustning, samling

FF Knivsta ordnar ledarledda skridskoturer på helgerna på både sjöar och skärgårdsisar inom rimligt avstånd, när det finns åkbara isar. Vi brukar även ordna en välkommen kurs varje säsong, vanligen under januari månad.

December 2022: Vi är ett mycket begränsat antal aktiva ledare den här säsongen vilket gör att vi ibland inte kommer att ha möjlighet att utlysa turer även om det finns isar i vårt åkområde. För att du som medlem fortfarande ska ha goda chanser att komma ut på isarna samarbetar vi med Sigtuna-Märsta så att deras turer också är öppna för Knivstas medlemmar att anmäla sig till. Ni hittar turutlysningarna på Skridskonätet. Hur du får tillgång till Skidskonätet framgår på FF Knivstas hemsida under fliken Långfärdsskridskor.

Utlysning av turer och kurs sker på Skridskonätet. Där vill vi att du anmäler dig till turer du vill delta i så att vi kan planera för transporter. Ibland utlyses turer även under veckodagar. Observera att information om kommande turer kan komma med kort varsel, oftast några dagar innan, men ibland så sent som kvällen innan, eftersom ledarna behöver invänta dagsfärska rapporter om isläget. Rapportering av genomförda turer görs på Skridskonätet (www.skridsko.net). Du kommer åt vår information på Skridskonätet genom att logga in på "mina sidor" på Friluftsfrämjandet (www.friluftsframjandet.se). Där kryssar du i att du är intresserad av långfärdsskridsko. Kolla också om du har rollen Skridsko.net, om inte skicka ett mail till grenledaren (estelleagren64@gmail.com) så tilldelas du den rollen. Därefter kan du logga in på Skridskonätet med friluftsfrämjandets inloggningsuppgifter. En del information t.ex. om säsongsuppstart skickas ut till de medlemmar om du har kryssat i intresse för långfärdsskridsko och också har angivit en e-postadress.

Våra turer är vanligen 3-5 mil långa och graderas enligt Friluftsfrämjandets sex-gradiga skala. Knivstas turer varierar vanligen mellan 3-5 på denna skala.

Grupp

Beskrivning

Turlängd

km/dag

Åktid

tim/dag

1

Elitåkare med väldigt högt temp

Åker hela dagen i väldigt högt tempo. Tar inga raster.

Över 80

Hel dag

2

Högt tempo med kortare raster

Näst intill träningspass med full fart framåt och korta raster.

 60 – 70

 6 – 7

3

Vana åkare med god fart

Högre temp och mindre raster. Åker hela dagen. Mer erfarenhet och kunskap.

 40 – 60

 5 – 7

4

Vana åkare i hygglig fart

Lite högre tempo än grupp 5 och något längre sträcka. Vi har även här oftast 2 fikaraster. 

  30 – 40

 4 – 7 

5

Lugnt tempo för mindre vana åkare

Vi håller ett lugnare temp och tar en del korta pausar. Har oftast 2 fika raster. Passar dig som nyligen gått en säkerhetskurs och/eller vill åka lugnt med flera pauser.

 Ca 20

 3 – 5 

6

Nybörjare

Begränsat åkområde. Nybörjar/säkerhetskurs ligger på denna nivå. Exempel på tur kan vara naturisövning

   

 

Obligatorisk säkerhetsutrustning för deltagare vid Friluftsfrämjandets skridskoturer:

- Isdubbar,
- Dubbelpik (alt. ispik + extrastav),
- Livlina infäst i midjeremmen, karbinhaken fäst högt upp via ett förlängningsband
- Fullständigt ombyte packat i vattentäta påsar i ryggsäck med midjerem och grenrem
- Matsäck & dryck

Ryggsäcken är din "flytväst" och ska ha god bärighet och sitta stadigt på kroppen. Livlinan ska kunna kastas både till och från den som eventuellt plurrar och den ska sitta fast i midjeremmen. Med tanke på issäkerhet kollar vi utrustningen både på parkeringen och på isen. Ledarna har rätt att avvisa den som inte har rätt utrustning.

Startplats: Samling vid Ängby park, korsning Gredelbyleden-Apelsinvägen (Eniro; Google Maps). Samlingstid och plats enligt meddelande i Turutlysningen på Skridskonätet. Vi samåker till startplatsen, men kom om om möjligt med bil eftersom vi ibland vill ställa bilar såväl vid starten som vid målet för en medvindstur.

KOSTNADER: Medlemskap FF krävs, se huvudsidan! Bilersättningssystem: Bilägaren ersätts med 24 kr per mil, detta delas upp på antal personer i bilen inklusive föraren, till exempel i en bil med tre passagerare och en förare betalar varje passagerare 6 kr per mil till bilägaren/föraren. För närvarande tas ingen avgift ut för turerna. OBS: Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring gäller endast medlemmar i FF.