Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vi är i tidningen....

2019-05-20

Då och då dyker vi upp i media. Det vi gör i vår verksamhet uppskattas. Vår uppfattning i frågor om friluftsliv och folkhälsa bidrar till ett bättre samhälle. Vi syns!

Främja friluftslivet för hållbar utveckling

Vi uppmanar beslutfattarna i Västra Götaland att öka regionens och kommunernas engagemang för friluftslivet.

Allemansrätten förpliktar

Debattinlägg i Bohusläningen om värdet av friluftsliv - och vikten av att visa hänsyn. Se också Uddevalla kommuns budskap till oss som är ute.

Hällerstugan förnyas

Bohusläningens reportage om det stora arbete som pågår i Hällerstugan för att den ska vara ett nav i vår verksamhet även i fortsättningen.

Vi hjälper barnen att få ett friskare liv med rörelse

Debattinlägg i Bohusläningen om ungas minskade utetid. Vi och andra föreningar har aktiviteter som kan hjälpa till att vända trenden.

Rekordmånga intresserar sig för friluftslivet

Bohusläningen skriver fint om hur Friluftsfrämjandet ökar när "Rekordmånga intresserar sig för friluftslivet"

--

Självklart finns vi med. Vi och alla andra lokalavdelningar. Följer du med i våra aktiviteter i Uddevalla, eller söker du dig till våra vänner och grannar?