Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Styrelsemöten Mölnlycke

Nedan hittar ni kort information från våra respektive styrelsemöten inom vår lokalavdelning i Mölnlycke. Samtliga agendapunkter redovisas dock inte i sammanfattningarna nedan. Syftet med att lägga ut en sammanfattning här på våra sidor är att skapa en transparens kring styrelsearbetet mot er som gett oss förtroendet, våra medlemmar. De punkter som visas nedan är de vi i styrelsen tänker är av intresse för dig som medlem. Senaste mötet ligger överst i sammanfattningarna nedan.

Möte #6 2023-06-26

Deltagare: 
Plats: TBD
Tid: 19:00 - 21:00

 

___________________________________________________________

 

Möte #5 2023-05-22

Deltagare: Malin, Emelie, Micke
Plats: Hemma hos Micke
Tid: 19:00 - 21:00

 • Vi tar dialogen med kommunen, med ambitionen att hitta en framtida föreningslokal.
 • Nystart med "Friluftsfrämjandets Dag", första lördagen i september. Med start 2023. Hänger på att vi får med oss minimum 6 ledare. 
  • Kanot, SUP, grillning, tipsrunda, trangiakök, tändstål, tälja, m.m
  • Från 2024 är ambitionen att köra tillsammans med Sportfiskeklubben. 
 • Skräpplockardagen, kommer att genomföras 16 september. Mia, grenledare barnverksamheten, ansvarar för denna dagen och kommer att skicka ut mer information under sommaren. 

___________________________________________________________

 

Möte #4 2023-04-24

Deltagare: Jessika, Malin, Emelie, Micke
Plats: Hullebäck
Tid: 18:30 - 20:00

 • Rådasjönsdag, vi tar dialogen vidare med kommunen kring att kunna anordna något tillsammans med kommunen under augusti/september
 • 16 september är det "Håll Sverige rent", denna dagen planeras det att ha en skräpplockardag. Där vi ordnar med handskar till deltagarna samt bjuder på fika. 
 • Samordnad beställning av ledarkläder från webbshoppen. Barnledare ansvarar för att ta upp beställningar från alla barnledare. 
 • Vi har anmält vår kanot och SUP uthyrning till sommarlovskalendern hos Härryda kommun. Som ett led i vår satsning kring att promota vår verksamhet under året. 

___________________________________________________________

 

Möte #3 2023-03-27

Deltagare: Malin, Jessika, Pether, Micke
Plats: Oleary's
Tid: 19:00 - 21:00

 • Kanoter och SUP'ar, Vi är i fortsatt dialog med kommunen kring uthyrning av kanoter och SUP'ar nede vid Råda Säteri till sommaren. Alternativt att vi kör ett egen "event" för att promota vår verksamhet.
 • Kanotverksamhet, Målsättningen är att få i gång en kanotverksamhet under året, om inte annat att grunden läggs inför 2024. Där målet är att ha verksamhet för både barn och vuxna. Bli verksamhetsledare.

___________________________________________________________

 

Möte #2 2023-02-09

Deltagare: Jessika L, Katarina B, Susanna G & Micke K
Plats: Hemma hos Jessika
Tid: 19:00 - 21:00

 • Arbete och förberedelser inför årsmötet, Idag gick vi igenom budget, verksamhetsberättelse samt skapade en inbjudan till vårt kommande årsmöte, tisdag 14 mars.  
 • Inbjudan årsmötet, Aktivitet kommer att läggas upp där medlemmar och andra kommer kunna anmäla sig till årsmötet. Som vanligt så bjuder vi alla på semla, som är på plats fysiskt i Kulturhuset i Mölnlycke 
 • Dialog med kommunen, förhoppningen är att få till ett samarbete med Härryda kommun för att möjliggöra uthyrning av SUP'arna och kanoterna nede vid Rådasjön till sommaren 2023.

___________________________________________________________

 

Möte #5 2022-08-22

Deltagare: Malin A, Jessika L, Katarina B, Susanna G, Emelie A & Micke K
Plats: Föreningsnavet
Tid: 18:00 - 20:00

 • Kanotvagnen på plats, Äntligen har vi blivit med kanotsläp i vår lokalavdelning. Det finns plats för 8 kanoter, mer information hittar ni på vår hemsida. 
 • SUP, beslut om att köpa in 3 SUP'ar från Kona togs idag. Kommer att kunna användas av grupper samt för uthyrning på samma sätt som kanoterna. 
 • Discar, frisbeegolf, Finns sedan en tid att långa i förrådet. Är inte upplagda för att hyra. Men kan användas av barn- och ungdomsgrupper
 • Bidrag från kommunen, vi sökte bidrag från kommunen i våras. Pengar som än så länge gått till Storläger, Kanotsläp samt utveckling av MTB. 

___________________________________________________________

 

Möte #3 2022-05-02

Deltagare: Malin A, Jessika L, Katarina B, Susanna G, Emelie A & Micke K
Plats: Föreningsnavet
Tid: 19:00 - 21:00

 • Uppdaterade terminsavgifter, Från hösten 2022 gäller nya terminsavgifter. Vi skickar ut separat information till samtliga ledare. Samt att vi lägger upp informationen på hemsidan. 
 • Nya representanter Härsjönäs. Vi är väldigt glada att kunna presentera ny ledamot och suppleant för vår lokalavdelnings räkning. Jennie Rosenthal, & Kristina Svensson.
 • Bidragsuppföljning, vi har lämnat in totalt tre ansökningar till kommunen. Storläger, kanotvagn och utveckling kring vargkullen. Väntar återkoppling från kommunen.
 • Rådasjöns dag, Malin Arne ser över möjliga datum, aktiviteter och ansvariga för att genomföra årets dag. 

___________________________________________________________

Möte #1 2022-01-30

Deltagare: Jessika L, Tina K, Katarina B, Emelie A, Micke K & Susanna Göransson
Plats: Teams
Tid: 18:30 - 20:00

 • Inbjudan till Årsmöte, torsdag 3 mars kl. 19:30. Mötet kommer att vara digitalt på Teams. 
 • Valberedningen, Vi söker fortfarande efter två nya medlemmar till vår valberedning. Vi MÅSTE ha en valberedning på plats till vår lokalförening.
 • Det planeras för storläger vid Härsjönäs, Mer information kommer att komma från våra barnverksamhetsansvariga. 
 • Budget & önskemål inför 2022, Styrelsen gick igenom de önskemål som inkommit från våra olika verksamheter inom MTB och barn. Återkoppling till respektive görs separat. 
 • Genomgång önskade utbildningar, Styrelsen gick igenom de önskemål som inkommit gällande utbildningar inom Friluftsfrämjandet. Återkoppling till respektive görs separat. 

___________________________________________________________

 

Möte #8 2021-12-06

Deltagare: Jessika L, Katarina B, Emelie A & Micke K
Plats: Teams
Tid: 18:30 - 20:00

 • Bidrag & Stöd...Katarina och Tina har haft ett Teams-möte tillsammans med kommunen (föreningsservice) för att få mer information gällande vilka möjligheter vi har till stöd kring våra verksamheter. Kommunen kommer uppdatera sina direktiv inför 2022, vilka vi kommer att följa upp. Härryda Kommun Föreningsstöd
 • Föreningslokal...I samma möte så tog vi upp att vår lokalförening har ett stort intresse när det gäller att få tillgång till en föreningslokal i kommunen. Kommunen tar med sig det vidare och återkopplar framåt.  
 • Valberedningen...Vi söker fortfarande efter två nya medlemmar till vår valberedning. Vi MÅSTE ha en valberedning på plats innan årsmötet i mars.  

__________________________________________________________

 

Möte #7 2021-11-15

Deltagare: Tina K, Jessika L, Katarina B, Micke K, Emelie A, Susanna G
Plats: Föreningsnavet
Tid: 18:30 - 20:00

 • Swish...Vi har blivit med Swish, vårt nummer är 123 309 74 66. Närmare information skickas ut av vår kassör, till våra grenledare. 
 • Valberedningen...Vi söker efter två nya medlemmar till vår valberedning, informationsmail har skickats ut till samtliga lokalmedlemmar idag. 
 • Kanotvagn...Diskussion gällande investering av kanotvagn pågår. Innan vi kan gå vidare med de offerter som hämtats in behöver vi säkerställa en säker förvaring av kanotvagnen. Styrelsen tar mer än gärna emot tips om DU har möjlighet att stå för parkering av denna. Maila oss på molnlycke@friluftsframjandet.se 
 • Verksamhetsplan...Kommer att tas fram i samband med eller i anslutning till styrelsemöte under januari 2022. 
 • Bidrag...Tina och Katarina har ett möte inbokat med fritidskontoret i december. För att gå igenom vilka möjligheter vi har gällande att söka olika typer av bidrag. 
 • Förrådet...Här har Emelie gjort en strålande inventering. Är du ledare och intresserad i att veta vad som finns att låna, kontakta er grenledare så får till tillgång till en komplett översikt. 
 • Fackeltåg...Vi ska se om vi kan få till ett reportage från Lokalpressen till vår event den 4 december, kom ihåg att anmäla er

Micke Kristiansson

Styrelseledamot

mikael.kristiansson@friluftsframjandet.se